09:04 31/10/2011

Đề nghị kết thúc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Nguyễn Lê

Sau 13 năm thực hiện, Chính phủ đã đề nghị Quốc hội cho phép kết thúc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Đến năm 2010 trữ lượng gỗ của cả nước là 935,3 triệu m3, tăng 24,4% so với 1998.
Đến năm 2010 trữ lượng gỗ của cả nước là 935,3 triệu m3, tăng 24,4% so với 1998.
Sau 13 năm thực hiện, Chính phủ đã đề nghị Quốc hội cho phép kết thúc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

Trình bày báo cáo tổng kết dự án này tại phiên họp sáng 31/10 của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết, các mục tiêu của dự án đã cơ bản hoàn thành.

Một số con số đáng chú ý là độ che phủ rừng tăng từ 32% năm 1998 lên 39,5% năm 2010. Cả nước đã giao 9.999.892ha trên tổng số 16,24 triệu ha quy hoạch làm đất lâm nghiệp.

Đến năm 2010 trữ lượng gỗ của cả nước là 935,3 triệu m3, tăng 24,4% so với 1998…

Bên cạnh đó, diện tích rừng mất do các hành vi vi phạm lâm luật và bị thiệt hại do cháy rừng cũng có xu hướng giảm.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Chính phủ, việc chặt phá khai thác rừng trái phép, cháy rừng, xâm lấn rừng, chống người thi hành công vụ xảy ra nghiêm trọng ở một số địa phương, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Tại báo cáo, Chính phủ cũng đề nghị Quốc hội cho phép phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011- 2020 nhằm đảm bảo tính liên tục trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ và phát triển rừng.

Mục tiêu của kế hoạch này là đưa độ che phủ của rừng lên 42 - 43% vào năm 2015 và 44 - 45% vào năm 2020. Đồng thời GDP của ngành lâm nghiệp đạt khoảng 2%  vào năm 2015 và 3%  GDP quốc gia vào năm 2020.

Đồng ý kiến nghị ban hành nghị quyết về kết thúc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, song Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường cũng đã chỉ ra khá nhiều hạn chế của dự án.

Như, việc tổ chức thực hiện còn lúng túng, quy hoạch 3 loại rừng còn chậm, giao đất giao rừng thực hiện chưa tốt, cấp vốn ngân sách nhà nước cho dự án chậm…

Cũng theo cơ quan thẩm tra, việc cho thuê đất lâm nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài còn có một số vấn đề bất cập, gây bức xúc trong dư luận.

Ủy ban đề nghị Chính phủ nghiêm túc rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện dự án, đặc biệt là công tác quy hoạch, giao đất giao rừng, phương thức huy động nguồn vốn thực hiện dự án.

Tại phiên họp chiều mai, Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.