11:05 12/09/2012

Đề nghị kiểm toán EVN, Petro Vietnam trong năm 2013

Nguyễn Lê

Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội đề nghị cần bổ sung vào kế hoạch kiểm toán năm 2013 một số "ông lớn"

Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội đề nghị cần bổ sung vào kế hoạch kiểm toán năm 2013 đối với EVN.
Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội đề nghị cần bổ sung vào kế hoạch kiểm toán năm 2013 đối với EVN.
Lưu ý Dầu khí, Điện lực, Xăng dầu là những tập đoàn “đang có vấn đề nổi lên mà dư luận xã hội quan tâm”, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội đề nghị cần bổ sung vào kế hoạch kiểm toán năm 2013 các “ông lớn” này.

Tại phiên họp sáng 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về kế hoạch kiểm toán năm 2013.

Tổng Kiểm toán nhà nước Đinh Tiến Dũng cho biết, một trong số các trọng tâm của kiểm toán năm sau là tập trung kiểm toán hầu hết các tập đoàn, tổng công ty nhà nước lớn, ngân hàng thương mại nhà nước (kể cả các đơn vị đã được kiểm toán năm 2012) để đánh giá được tình hình tài chính, quản trị và hiệu quả sản xuất kinh doanh, đặc biệt là hiệu quả đầu tư ra ngoài nhiệm vụ chính.

Qua đây sẽ có những kiến nghị đối với Chính phủ, Quốc hội trong việc chỉ đạo thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và cơ cấu lại hệ thống các ngân hàng thương mại nhà nước. Đồng thời đánh giá được việc điều hành chính sách tiền tệ, việc điều hành lãi suất, tỷ giá ngoại hối, cho vay tái cấp vốn; đánh giá việc sử dụng Quỹ Dự trữ ngoại hối Nhà nước và hoạt động tín dụng (nợ quá hạn, nợ xấu), kết quả thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường theo Nghị quyết số 13 của Chính phủ.

Riêng lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tài chính ngân hàng, năm 2013 cơ quan này dự kiến kiểm toán tại 29 đầu mối (trong đó có 8 tập đoàn, tăng 6 tập đoàn so với 2012 ). Số lượng đầu mối kiểm toán năm 2013 chỉ tăng 2 đầu mối so với năm 2012 nhưng quy mô tài chính các doanh nghiệp được kiểm toán tăng cao, ông Dũng nhấn mạnh.

Đáng chú ý, Kiểm toán nhà nước đã định hướng thực hiện kiểm toán cuốn chiếu tất cả các tập đoàn, ngân hàng thương mại trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015 để kịp thời cung cấp thông tin cho hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và các ngân hàng thương mại nhà nước.

Ở lĩnh vực này, Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị tập trung nguồn lực kiểm toán các tập đoàn, tổng công ty có quy mô lớn, sử dụng nhiều vốn và tài sản nhà nước, sản xuất kinh doanh các mặt hàng độc quyền ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống như điện, than, xăng dầu... Đặc biệt là các đơn vị kinh doanh thua lỗ, có nguy cơ đổ vỡ và những tập đoàn, tổng công ty có hiệu quả kinh doanh giảm mạnh trong những năm gần đây, kể cả những đơn vị đã được kiểm toán trong thời gian trước.

Tập trung nguồn lực chuyên sâu kiểm toán chính sách tiền tệ, quá trình sáp nhập, cơ cấu lại các ngân hàng thương mại, tình hình tài chính của các ngân hàng sau tái cơ cấu cũng là nội dung được Chủ nhiệm Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh.

Cơ quan của Quốc hội cho rằng kiểm toán cần tập trung đánh giá hiệu quả của việc điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng trong thời gian qua; tình hình mua bán ngoại tệ và quản lý, sử dụng ngoại hối, lãi suất; nợ xấu; tình hình sử dụng nguồn vốn mà Ngân hàng Nhà nước cấp cho các tổ chức tín dụng; luân chuyển vốn sau khi sáp nhập; việc thực hiện các quy định hiện hành về sử dụng vốn của các ngân hàng thương mại và các công ty tài chính cổ phần.

Vẫn liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp và các tổ chức tài chính ngân hàng, kết quả kiểm toán năm 2012, theo ông Dũng, một số tổng công ty quản lý nợ phải thu chưa chặt chẽ, chưa trích lập đủ dự phòng các khoản phải thu khó đòi hoặc trích lập không đúng quy định; tỷ lệ hàng tồn kho trên tổng tài sản cao. Hiệu quả đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết không cao, đặc biệt là đối với các khoản đầu tư chứng khoán ghi nhận doanh thu, chi phí chưa đầy đủ, kịp thời; xác định chưa đúng giá vốn...

Kết quả ở tất cả các lĩnh vực đã kiểm toán trong 8 tháng qua, qua tổng hợp sơ bộ từ 55 cuộc đã kết thúc và trình xét duyệt, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 4.092 tỷ đồng. Trong đó tăng thu ngân sách nhà nước 703 tỷ đồng, giảm chi 898 tỷ đồng, xử lý khác 2.491 tỷ đồng,Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết.