17:14 18/09/2017

Đề nghị kỷ luật Chủ tịch Tập đoàn Hoá chất Việt Nam

Hà Minh

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Hoá chất Việt Nam

Tại kỳ họp thứ 17, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật, đề nghị kỷ luật nhiều cá nhân 
Tại kỳ họp thứ 17, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật, đề nghị kỷ luật nhiều cá nhân 
Xem xét tại kỳ họp 17  vừa qua, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Hoá chất Việt Nam.
 
Tại kỳ họp, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015 và một số cá nhân như đã kết luận tại kỳ họp thứ 16 gồm: ông Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; ông Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hoá chất Việt Nam; ông Đỗ Quang Chiêu, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty; ông Đỗ Duy Phi, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
 
Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam các nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015 và các cá nhân nêu trên là nghiêm trọng.
 
Căn cứ quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Quốc Tuấn; kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đỗ Quang Chiêu và ông Đỗ Duy Phi.
 
Đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Anh Dũng, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xem xét thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam các nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015.

Nguyên Chủ tịch Gia Lai bổ nhiệm người thân không đủ tiêu chuẩn

Cũng trong kỳ họp 17, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết luận nhiều vi phạm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016. Trong đó có vi phạm quy định về công tác tổ chức cán bộ, đề nghị quy hoạch, bổ nhiệm một số nhân sự không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không đúng quy định.

Vi phạm tiếp theo là buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm để UBND tỉnh có nhiều vi phạm, khuyết điểm như giao đất, cho thuê đất khi chưa có quy hoạch, không tổ chức đấu giá, vi phạm Luật Đất đai, gây thất thu ngân sách nhà nước. Quản lý đầu tư xây dựng một số dự án từ nguồn ngân sách nhà nước vi phạm Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng. Quyết định mở 5 cửa khẩu phụ, lối mở biên giới vi phạm nghị định của Chính phủ.
 
Ông Phạm Thế Dũng, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016.

Cá nhân ông Dũng được kết luận vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Tỉnh ủy và quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định số 51 và quy định số 231 của Ban Bí thư về quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, thành ủy với các đảng đoàn, ban cán sự đảng.
 
Vi phạm trong chỉ đạo, quyết định giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá và quyết định đầu tư các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, khai thác mỏ; mở các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới không đúng quy định của Chính phủ. Thiếu gương mẫu trong việc đề nghị bổ nhiệm một số người thân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.
 
Theo kết luận, những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016 và ông Phạm Thế Dũng là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật.
 
Uỷ ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc.
 
 Khai trừ đảng một số cá nhân ở Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ 

Nội dung đáng chú ý tiếp theo là Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét các vi phạm, khuyết điểm của một số cá nhân thuộc Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ như đã kết luận tại kỳ họp thứ 16 gồm: ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó trưởng ban Thường trực, nguyên Thủ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo; ông Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo; Nguyễn Thanh Hải, nguyên Ủy viên chuyên trách, nguyên Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo; ông Nguyễn Văn Út, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo; bà Lê Thị Thu Hằng, nguyên kế toán trưởng; bà Sơn Thị Quanh Ni, thủ quỹ.
 
Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của các cá nhân nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, của Ban Chỉ đạo, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 
Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đối với các cá nhân Nguyễn Thanh Hải, Lê Thị Thu Hằng; kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Út; kỷ luật khiển trách đối với bà Sơn Thị Quanh Ni.
 
Với ông Nguyễn Phong Quang, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật.