14:38 25/02/2010

Đề nghị thí điểm thành lập Tập đoàn VTC

Công Lý

Lãnh đạo VTC đề nghị Chính phủ cho phép thí điểm thành lập Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện Việt Nam

Hiện VTC có vốn chủ sở hữu là 370 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 200%/năm.
Hiện VTC có vốn chủ sở hữu là 370 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 200%/năm.
Ngày 24/2, tại buổi làm việc với Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, lãnh đạo Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện Việt Nam (VTC) đã đề nghị Chính phủ cho phép thí điểm thành lập Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện Việt Nam.

Phó thủ tướng đã ủng hộ đề nghị của VTC và yêu cầu tổng công ty có lộ trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện đề xuất; đồng thời cũng nhất trí chủ trương xem xét cấp bổ sung vốn kinh doanh cho VTC khoảng 250 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển công nghệ và từ quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp của Nhà nước.

Hiện VTC có vốn chủ sở hữu là 370 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 200%/năm.