10:40 13/05/2011

Đề xuất gỡ khó về vốn cho nhà ở học sinh, sinh viên

Bảo Anh

Bộ Xây dựng vừa đề xuất Chính phủ cho phép sử dụng tiếp vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010 để triển khai nhà ở cho sinh viên

Mục tiêu của Chính phủ đến năm 2015 sẽ đáp ứng chỗ ở cho khoảng 60% số học sinh, sinh viên có nhu cầu.
Mục tiêu của Chính phủ đến năm 2015 sẽ đáp ứng chỗ ở cho khoảng 60% số học sinh, sinh viên có nhu cầu.
Bộ Xây dựng vừa đề xuất Chính phủ cho phép sử dụng tiếp vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010 để triển khai một số dự án nhà ở cho học sinh, sinh viên.

Theo Bộ Xây dựng, trong quá trình triển khai các dự án nhà ở cho học sinh, sinh viên vừa qua, một số địa phương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án chưa tốt; phân bổ vốn cho từng dự án (do các địa phương tự thực hiện) chưa phù hợp với tiến độ triển khai trên thực địa, đồng thời chưa chủ động trong việc điều chuyển vốn trái phiếu Chính phủ trong năm 2010 giữa các dự án với nhau...

Do vậy, hiện vẫn còn 10 dự án (trong 94 dự án) tại các cơ sở đào tạo, tiến độ triển khai dự án chưa đạt theo kế hoạch đã cam kết, công tác giải ngân vì vậy cũng chưa đạt theo yêu cầu đề ra. Cụ thể, Tp.HCM có 4 dự án với số vốn là 104,5 tỷ đồng; Đồng Tháp 1 dự án với số vốn là 47,756 tỷ đồng; An Giang 2 dự án với số vốn là 34,832 tỷ đồng; Bình Định 1 dự án với số vốn là 13,5 tỷ đồng;  Khánh Hoà 1 dự án với số vốn là 6 tỷ đồng và tỉnh Vĩnh Phúc 1 dự án với số vốn là 4,02 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng cho rằng, việc đầu tư phát triển nhà ở từ nguồn trái phiếu Chính phủ cho học sinh, sinh viên là Chương trình mục tiêu của Chính phủ, nhằm giải quyết đến năm 2015 đáp ứng chỗ ở cho khoảng 60% số học sinh, sinh viên có nhu cầu. Trong đó, giai đoạn 2009-2011 sẽ đáp ứng được khoảng 300.000 chỗ ở cho các đối tượng trên.

Tuy nhiên, theo quy định của Bộ Tài chính, đối với nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thuộc kế hoạch năm 2010, thời hạn thanh toán vốn đến hết ngày 31/1/2011.

Để Chương trình đạt hiệu quả cao, đảm bảo được mục tiêu và tiến độ triển khai thực hiện, đồng thời hoàn thành dứt điểm từng phần, từng hạng mục như đã dự kiến, tránh lãng phí do đầu tư dở dang, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép 10 dự án tại 6 địa phương như đã nêu trên, với số vốn trái phiếu Chính phủ trong kế hoạch năm 2010 chưa thanh toán hết là 210,61 tỷ đồng, được điều chuyển sang năm 2011 để tiếp tục đầu tư các dự án nhà ở cho sinh viên, nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội theo chủ trương của Chính phủ.