11:13 22/12/2018

Đề xuất thu phí khí thải: "Do cử tri đề xuất"!

Duyên Duyên

Theo Bộ Tài chính, đề xuất thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải của cơ quan này xuất phát từ kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cũng khẳng định, đây mới chỉ là đề xuất đang trong giai đoạn tiền nghiên cứu và xin ý kiến các tổ chức cá nhân, sau đó đơn vị này mới hoàn thiện phương án thu phí, gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) vừa phát đi thông cáo liên quan đến đề xuất thu phí bảo vệ môi trường với khí thải đang gây xôn xao dư luận.

Theo đó, đơn vị này cho biết, việc đề nghị các bộ ngành liên quan nghiên cứu đề xuất thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải ngày 26/11/2018 của Bộ Tài chính là xuất phát từ kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai, do Ban dân nguyện - Ủy ban thường vụ Quốc hội chuyển đến Bộ Tài chính tại văn bản số 251/BDN ngày 15/6/2018 và UBND thành phố Hà Nội đề nghị trình cấp có thẩm quyền quy định phí bảo vệ môi trường đối với khí thải.

Vụ Chính sách Thuế - Bộ Tài chính lập luận, trước sự gia tăng ô nhiễm không khí của phương tiện giao thông đã ở mức báo động, tình hình ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn Hà Nội có xu hướng tăng, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sống của nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Do đó, UBND TP Hà Nội đã báo cáo Thủ tướng về việc lập Đề án "Thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào".

"Đề án này nhằm mục tiêu thực hiện các giải pháp vừa lâu dài, vừa cấp bách, cụ thể để tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại và nâng cao chất lượng sống của nhân dân trên địa bàn Tp.Hà Nội với tầm nhìn dài hạn đến năm 2030", Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Do đó, Văn phòng Chính phủ có công văn số 10040/VPCP-KTTH ngày 16/10/2018, truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu kiến nghị của UBND Tp.Hà Nội, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định về phí bảo vệ môi trường khí thải.

Tiếp đến ngày 25/10/2018, Ủy ban thường vụ Quốc hội có Báo cáo số 340/BC-UBTVQH14 về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Tại điểm 6 Báo cáo số 340/BC-UBTVQH14 có nội dung: "Chính phủ xem xét ban hành Nghị định quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khí thải (theo kiến nghị của cử tri Lào Cai)".

Trước yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Luật phí và lệ phí, ngày 26/11/2018, Bộ Tài chính có công văn gửi các bộ, ngành liên quan đề nghị các bộ chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương đề xuất phương án thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải gửi về Bộ Tài chính để nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định thu phí theo thẩm quyền.

"Công văn mới chỉ là một bước đề nghị nghiên cứu, xây dựng phương án thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải, để thực hiện kiến nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, đồng thời, phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật phí và lệ phí, Luật bảo vệ môi trường", Bộ Tài chính cho biết.

Theo Bộ Tài chính, trên cơ sở góp ý của các Bộ về phương án thu phí đối với khí thải, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp, hoàn thiện phương án thu phí theo nguyên tắc: Mức thu phí phải phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, bình đẳng.

"Khi đã đạt được các tiêu chí trên, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp các ý kiến khả thi để tiếp tục lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương; bao gồm cả việc đăng thông tin trên trang thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Tài chính để xin ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân liên quan. Sau đó, khi nhận được các ý kiến, Bộ Tài chính sẽ hoàn thiện phương án thu phí, gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành Nghị định, bảo đảm tính khả thi và sự ủng hộ của dư luận xã hội", Bộ Tài chính cho biết.