12:35 11/04/2017

Deloitte Việt Nam nhận danh hiệu Rồng Vàng 5 năm liên tiếp

P.V

Deloitte Việt Nam đã được nhận danh hiệu Rồng Vàng 2016 cho “Dịch vụ Tư vấn Quản trị Rủi ro chuyên sâu”

Bà Nguyễn Thị Anh Thơ, Giám đốc dịch vụ Tư vấn Quản trị Rủi ro, đại diện Deloitte Việt Nam nhận nhận danh hiệu Rồng Vàng.
Bà Nguyễn Thị Anh Thơ, Giám đốc dịch vụ Tư vấn Quản trị Rủi ro, đại diện Deloitte Việt Nam nhận nhận danh hiệu Rồng Vàng.
Ngày 8/4/2017, Deloitte Việt Nam đã vinh dự đón nhận danh hiệu Rồng vàng 2016 do Thời báo Kinh tế Việt Nam trao tặng tại “Liên hoan các Doanh nghiệp Rồng vàng và Thương hiệu mạnh Việt Nam” tổ chức tại Hà Nội.
 
Cùng với 61 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs), Deloitte Việt Nam đã được nhận danh hiệu Rồng Vàng 2016 cho “Dịch vụ Tư vấn Quản trị Rủi ro chuyên sâu”. Đây là lần thứ 5 liên tiếp Deloitte Việt Nam được trao tặng danh hiệu danh giá này.

Thành tích trên ghi nhận nỗ lực của Deloitte Việt Nam trong việc đổi mới và tiếp tục phát triển các dịch vụ chuyên ngành truyền thống đã triển khai suốt hơn 25 năm qua cũng như việc tiên phong và đầu tư chiến lược vào các dịch vụ tư vấn mới như quản trị rủi ro, quản trị công ty, tư vấn Phát triển bền vững,… với mục tiêu mang lại các giá trị gia tăng ưu việt cho các khách hàng và đối tác.

Với danh hiệu này, Deloitte Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí đi đầu trong cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị rủi ro chuyên sâu cho các khách hàng, đặc biệt là các ngân hàng và các định chế tài chính, một cách hiệu quả bền vững và mang lại lợi ích sát sườn trong giai đoạn kinh tế hội nhập sâu rộng và cạnh tranh cao hiện nay.