Kinh tế số

Sân chơi Blockchain cần định hướng và dẫn dắt kịp thời

Công nghệ chuỗi khối Blockchain đang ngày càng thu hút sự quan tâm của các thành phần kinh tế - chính trị và xã hội trên thế giới. Tại Việt Nam, thị trường Blockchain dự báo tiếp tục phát triển tích cực, tuy nhiên lĩnh vực này cần có sự định hướng và dẫn dắt kịp thời…