23:25 20/07/2019

Điểm sàn khối ngành sư phạm năm 2019 cao nhất là 18 điểm

Nhật Dương

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ đại học sư phạm là 18 điểm, áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 20/7/2019, Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019 (đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm) đã họp công bố mức điểm sàn.

Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ điểm thi trung học phổ thông quốc gia để tuyển sinh đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm là mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của thí sinh thi trung học phổ thông quốc gia ở khu vực 3 đối với mỗi tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn/bài thi.

Trên cơ sở đó, Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào áp dụng đối với mỗi trình độ cụ thể như sau:

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ đại học sư phạm là 18 điểm, áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ cao đẳng sư phạm là 16 điểm, áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển.

Ngưởng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ trung cấp sư phạm là 14 điểm, áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển.

Hội đồng kiến nghị Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định ban hành ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hệ tuyển sinh đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm hệ chính quy năm 2019, làm căn cứ cho các cơ sở đào tạo có liên quan thực hiện việc xét tuyển.