18:44 23/04/2021

Diễn đàn nhịp cầu phát triển Việt Nam 2021

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của kinh tế Việt Nam. Đây là năm đầu tiên khai mở chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Cũng trong năm nay, Tạp chí Kinh tế Việt Nam vui mừng kỷ niệm tròn 20 năm tổ chức Chương trình Giải thưởng Rồng Vàng (Golden Dragon Awards) - chương trình vinh danh địa phương và doanh nghiệp tiêu biểu trong hợp tác và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nhân dịp này, với mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn hoạt động kết nối địa phương với các đối tác quốc tế, hiệp hội xúc tiến thương mại và các doanh nghiệp, Tạp chí Kinh tế Việt Nam có sáng kiến tổ chức Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam.