10:53 04/09/2019

Điều chỉnh thuế thu nhập, lợi nhuận ròng của SeABank sụt giảm

Nguyên Minh

Sau soát xét, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2019 của SeABank vẫn tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Báo cáo tài chính bán niên 2019 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) cho biết lợi nhuận sau thuế của ngân hàng đã sụt giảm sau soát xét.

Cụ thể, tại báo cáo tài chính riêng, lợi nhuận của ngân hàng cũng được điều chỉnh do chênh lệch chi phí thuế thu nhập trước và sau soát xét. Sau khi tăng chi phí thuế từ 32 tỷ lên 87,7 tỷ đồng, lợi nhuận của ngân hàng mẹ đã giảm từ 406,5 tỷ đồng xuống còn 350,7 tỷ đồng. 

Điều chỉnh này cũng phản ánh lên báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được kiểm toán điều chỉnh tăng từ 32,5 tỷ đồng lên 88,2 tỷ đồng, kéo theo lợi nhuận sau thuế sau soát xét 6 tháng đầu năm còn 320,8 tỷ đồng, giảm hơn 55,7 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. 

Ngoài 2 chỉ tiêu trên, các chỉ tiêu khác trên bảng báo cáo kết quả kinh doanh đều không có sự thay đổi. 

Với kết quả này, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2019 của SeABank vẫn tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái (báo cáo tự lập ghi tăng 81%). 

Tổng tài sản theo báo cáo soát xét vào ngày 30/6/2019 đạt 149.087 tỷ đồng, cho vay khách hàng ở mình 88.210 tỷ đồng, tăng 5% so với hồi đầu năm. 

Năm 2019, ngân hàng đề ra mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản của SeABank đạt 15%, huy động khách hàng tăng trưởng 19%. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng Ngân hàng mẹ kế hoạch đạt 818 tỷ đồng trong năm 2019.