14:33 15/03/2018

Đính chính bản tin "Việt Nam nợ quá hạn nước ngoài hơn 470 triệu USD"

VnEconomy

Thực chất, đây là các khoản nợ quá hạn của 60 dự án được Chính phủ cho vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài

Đối với các khoản nợ nước ngoài, Chính phủ Việt Nam đã trả nợ đầy đủ cho các chủ nợ nước ngoài, không có nợ quá hạn.
Đối với các khoản nợ nước ngoài, Chính phủ Việt Nam đã trả nợ đầy đủ cho các chủ nợ nước ngoài, không có nợ quá hạn.

Ngày 7/3/2018, trong bản tin "Việt Nam nợ quá hạn nước ngoài hơn 470 triệu USD", VnEconomy đã đăng một số thông tin liên quan đến báo cáo kiểm toán chuyên đề về công tác quản lý nợ công năm 2016 của Kiểm toán Nhà nước.

Trong bản tin này, do cách hiểu số liệu trong báo cáo chưa chuẩn xác, chúng tôi đã đưa thông tin cho rằng "Việt Nam nợ quá hạn nước ngoài hơn 470 triệu USD" trên tiêu đề bản tin.

Sau khi kiểm tra lại, chúng tôi nhận thấy điều này là không đúng về bản chất sự việc so với thông tin trong báo cáo kiểm toán nói trên. 

Thực chất, đây là các khoản nợ quá hạn của 60 dự án được Chính phủ cho vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài. Đồng thời, đối với các khoản nợ nước ngoài, Chính phủ Việt Nam đã trả nợ đầy đủ cho các chủ nợ nước ngoài, không có nợ quá hạn.

VnEconomy xin được đính chính thông tin này, và thành thật xin lỗi Kiểm toán Nhà nước cùng các quý độc giả.