15:19 02/12/2016

Định khung chính sách tiền tệ 2017

Minh Đức

Tiếp tục ổn định tỷ giá USD/VND, phấn đấu ổn định lãi suất như năm 2016

 Việc ổn định được mặt bằng lãi suất trong năm 2016 được đánh giá là kết quả tích cực trong điều kiện
 lạm phát có sức ép tăng, nhu cầu phát hành trái phiếu Chính phủ lớn và 
tín dụng tiếp tục tăng.
Việc ổn định được mặt bằng lãi suất trong năm 2016 được đánh giá là kết quả tích cực trong điều kiện lạm phát có sức ép tăng, nhu cầu phát hành trái phiếu Chính phủ lớn và tín dụng tiếp tục tăng.
Sáng 2/12, Ngân hàng Nhà nước có thông cáo về kết quả điều hành chính sách tiền tệ và những định hướng bước đầu cho năm 2017.

“Lãi suất là kết quả tích cực”

Theo Ngân hàng Nhà nước, 11 tháng đầu năm 2016, tổng phương tiện thanh toán có tăng cao hơn cùng kỳ nhưng chưa tạo sức ép đến lạm phát. Lạm phát cơ bản vẫn ổn định, trong khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng nhanh chủ yếu do điều chỉnh tăng giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý.

Đến ngày 22/11/2016, tổng phương tiện thanh toán tăng ở 14,92%, huy động vốn tăng 15,28% so với cuối năm 2015. Thanh khoản của hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục được đảm bảo, thị trường liên ngân hàng hoạt động thông suốt.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, trong năm 2016, việc điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến vĩ mô và thị trường tiền tệ, qua đó việc ổn định được mặt bằng lãi suất là kết quả tích cực trong điều kiện lạm phát có sức ép tăng, nhu cầu phát hành trái phiếu Chính phủ lớn và tín dụng tiếp tục tăng.

Tính đến ngày 28/11/2016, tín dụng tăng 14,57% so với cuối năm 2015, trong đó tín dụng bằng VND tăng 15,81%, tín dụng bằng ngoại tệ tăng 3,49%, phù hợp với chủ trương chống đô la hóa của Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước đánh giá, tín dụng hiện nay đang tăng trưởng ở mức hợp lý, cơ cấu tín dụng vẫn chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất các lĩnh vực ưu tiên, hỗ trợ tích cực quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển thủy sản, công nghiệp hỗ trợ, hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ cao.

Về cơ bản, tỷ giá USD/VND ổn định trong năm 2016. Tuy nhiên, từ đầu tháng 11, thị trường tài chính quốc tế biến động, tác động tâm lý khiến tỷ giá trong nước tăng.

Như nhận định đưa ra vừa qua, cơ quan điều hành này cho rằng, những diễn biến về tỷ giá trên thị trường trong nước trong tháng 11/2016 là dễ hiểu vì từ đầu năm đã chuyển sang cách thức điều hành tỷ giá mới linh hoạt hơn, tức là cho phép tỷ giá biến động hàng ngày phù hợp với những diễn biến trên thị trường trong nước và quốc tế. Trên thế giới, đồng đô la Mỹ cũng như các đồng tiền khác biến động.

Tuy nhiên, về cơ bản cung cầu ngoại tệ trong nước không có yếu tố đột biến, thanh khoản tốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của tổ chức, cá nhân được các tổ chức tín dụng đáp ứng kịp thời và đẩy đủ.

Tiếp tục ổn định lãi suất và tỷ giá

Trong năm 2017, bước đầu Ngân hàng Nhà nước đưa ra định hướng, các giải pháp cơ bản trong điều hành chính sách tiền tệ.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm bảo đảm ổn định các cân đối vĩ mô và kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý.

Sau khi đã mua vào lượng lớn ngoại tệ trong năm 2016, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục định hướng điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường tiền tệ, bảo đảm thanh khoản hệ thống, cung ứng vốn có hiệu quả cho nền kinh tế, hỗ trợ ổn định tỷ giá, tạo điều kiện tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu.

Về điều hành lãi suất, Ngân hàng Nhà nước xác định tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành nhằm phấn đấu ổn định lãi suất như năm 2016.

Hiện mức chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 2017 chưa được công bố, song nhà điều hành cho biết sẽ xây dựng chỉ tiêu và thực hiện các biện pháp kiểm soát tăng trưởng tín dụng theo chỉ tiêu định hướng, đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong tiếp cận vốn tín dụng; tập trung tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; kiểm soát tín dụng ở một số ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Sau khi tiếp tục mở tín dụng ngoại tệ để hỗ trợ doanh nghiệp trong năm 2017, Ngân hàng Nhà nước cho biết vẫn kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay này, phù hợp với chủ trương chống đô la hóa trong nền kinh tế.

Về tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ theo dõi sát diễn biến của kinh tế vĩ mô, tiền tệ trong nước và quốc tế để chủ động thực hiện các biện pháp và công cụ điều hành phù hợp để ổn định thị trường.