12:39 07/02/2009

Doanh nghiệp được bù lỗ kinh doanh dầu

Phương Anh

Ngày 6/2, Bộ Tài chính đã ban hành hướng dẫn thực hiện quyết toán bù lỗ kinh doanh các mặt hàng dầu năm 2008

Các doanh nghiệp sẽ được bù lỗ chi tiết theo từng mặt hàng - Ảnh: Việt Tuấn.
Các doanh nghiệp sẽ được bù lỗ chi tiết theo từng mặt hàng - Ảnh: Việt Tuấn.
Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chuyển sang kinh doanh theo cơ chế thị trường, ngày 6/2, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 26/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quyết toán bù lỗ kinh doanh các mặt hàng dầu năm 2008.

Cụ thể, các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu theo chỉ tiêu được Bộ Công Thương giao năm 2008, tiêu thụ các mặt hàng dầu nhập khẩu (gồm diesel, dầu hoả và mazut) với giá Nhà nước quy định mà kết quả hoạt động kinh doanh của các mặt hàng dầu bị lỗ sẽ được bù lỗ.

Theo nội dung thông tư, các doanh nghiệp sẽ được bù lỗ chi tiết theo từng mặt hàng.

Trong đó, Nhà nước sẽ bù lỗ cho doanh nghiệp lỗ kinh doanh tiêu thụ mặt hàng mazut và dầu hoả phát sinh từ ngày 1/1/2008 đến ngày 21/7/2008, lỗ kinh doanh tiêu thụ mặt hàng diesel phát sinh từ ngày 01/01/2008 đến ngày 16/9/2008 và lỗ tồn kho mặt hàng diesel nhập khẩu tại thời điểm 16/9/2008 (bao gồm cả diesel nhập khẩu đang đi đường thuộc sở hữu doanh nghiệp).

Cách xác định mức bù lỗ sẽ được thực hiện theo công thức: Mức bù lỗ từng mặt hàng (đồng/lít,kg) = {Giá vốn nhập khẩu  bình quân gia quyền thực tế từng mặt hàng của doanh nghiệp (đồng/lít,kg) + Thuế giá trị gia tăng, phí quy định (đồng/lít, kg) + Định mức chi phí kinh doanh từ cảng VN đến bán lẻ (đồng/lít,kg)} - Bình quân gia quyền giá bán nhà nước quy định từng mặt hàng (đồng/lít,kg).

Bộ Tài chính cho biết, trên cơ sở báo cáo tài chính 9 tháng năm 2008, số tiền ngân sách Nhà nước đã tạm ứng bù lỗ, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối lập báo cáo quyết toán bù lỗ cho các mặt hàng dầu theo hướng dẫn chi tiết.

Bộ Tài chính sẽ căn cứ báo cáo quyết toán bù lỗ các mặt hàng dầu đã được kiểm tra để thực hiện cấp tiếp số tiền bù lỗ còn thiếu. Trường hợp số tiền đã tạm ứng bù lỗ lớn hơn số tiền quyết toán bù lỗ, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối có nghĩa vụ hoàn trả kịp thời ngân sách nhà nước.

Trường hợp nếu kết quả kinh doanh chung xăng dầu quý 4/2008 của doanh nghiệp bị lỗ, nguyên nhân do tiếp tục tiêu thụ lượng tồn kho diesel 16/9/2008 ở các giai đoạn sau giá bán giảm (được Bộ Công Thương và Bộ Tài chính chấp thuận đăng ký giá) thì doanh nghiệp báo cáo Bộ Tài chính và Bộ Công Thương xem xét cụ thể.