10:26 08/01/2009

Doanh nghiệp được lùi thời hạn nộp bảo hiểm thất nghiệp

Vĩnh Hoàng

Lùi thời hạn nộp bảo hiểm thất nghiệp giúp giảm bớt áp lực tài chính cho doanh nghiệp trong một thời gian

Do tình hình kinh tế khó khăn, một số doanh nghiệp đã kiến nghị lùi thời điểm thực hiện các khoản nộp trên và sẽ truy nộp đầy đủ trong 6 tháng cuối năm 2009.
Do tình hình kinh tế khó khăn, một số doanh nghiệp đã kiến nghị lùi thời điểm thực hiện các khoản nộp trên và sẽ truy nộp đầy đủ trong 6 tháng cuối năm 2009.
Chính phủ đã nhất trí với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cho phép các doanh nghiệp được chậm nộp các khoản bảo hiểm thất nghiệp và phí công đoàn của mình vào 6 tháng cuối năm 2009.

Trước đó, Nghị định 127 của Chính phủ về chính sách bảo hiểm thất nghiệp quy định, từ ngày 1/1/2009, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể có sử dụng từ 10 lao động trở lên phải đóng 1% quỹ tiền lương, tiền công bảo hiểm thất nghiệp của những người tham gia loại hình này. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải trích nộp 1% kinh phí công đoàn.

Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn, một số doanh nghiệp đã kiến nghị lùi thời điểm thực hiện các khoản nộp trên và sẽ truy nộp đầy đủ trong 6 tháng cuối năm 2009.

Theo ông Lê Quang Trung, Phó cục trưởng Cục Việc làm ( Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), chậm nộp ở đây có nghĩa là doanh nghiệp và người lao động vẫn phải thực hiện đóng 1% tiền lương, tiền công để tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đầu năm (1/1/2009), nhưng do có khó khăn nên cho phép lùi thời hạn nộp bù vào 6 tháng cuối năm.

Như vậy, người lao động vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Nghị định 127, sớm nhất là từ đầu năm 2010.
 
Được biết, hiện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đang lấy ý kiến đóng góp của các địa phương để xây dựng thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách thu, nộp loại hình bảo hiểm này.