09:22 11/10/2019

Doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu qua Tân Cảng - Cái Mép phải ký quỹ 150 triệu

Duyên Duyên

Do lượng phế liệu nhập khẩu tồn đọng tại cảng lớn, nên từ tháng 6/2018, cảng Quốc tế Tân cảng - Cái Mép đã ngưng tiếp nhận phế liệu nhập khẩu.

Việc thử nghiệm trên nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhập khẩu nhựa phế liệu với mục đích sản xuất đáp ứng nhu cầu về nguyên vật liệu ngày càng tăng, nhất là vào dịp cuối năm.
Việc thử nghiệm trên nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhập khẩu nhựa phế liệu với mục đích sản xuất đáp ứng nhu cầu về nguyên vật liệu ngày càng tăng, nhất là vào dịp cuối năm.

Từ tháng 10/2019, cảng Quốc tế Tân cảng - Cái Mép sẽ thử nghiệm tiếp nhận lại mặt hàng nhựa phế liệu, với điều kiện doanh nghiệp phải ký quỹ 150 triệu đồng.

Theo thông tin từ Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn cho biết, bắt đầu từ tháng 10/2019 đến ngày 1/1/2020, cảng Quốc tế Tân cảng - Cái Mép sẽ thử nghiệm tiếp nhận lại mặt hàng nhựa phế liệu, PP Jumbo Bag (được quy chung là hàng nhựa phế liệu) nhập khẩu có cảng dỡ hàng và cảng đích là cảng Quốc tế Tân cảng - Cái Mép của các doanh nghiệp đạt các tiêu chí và thực hiện cam kết với Cảng Quốc tế Tân cảng - Cái Mép.

Việc thử nghiệm trên nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhập khẩu nhựa phế liệu với mục đích sản xuất đáp ứng nhu cầu về nguyên vật liệu ngày càng tăng, nhất là vào dịp cuối năm.

Theo đó, doanh nghiệp muốn nhập khẩu phế liệu về cảng Quốc tế Tân cảng - Cái Mép phải đáp ứng các điều kiện như cung cấp đầy đủ các giấy tờ hợp lệ (giấy phép, giấy ký quỹ môi trường); cam kết thời gian hoàn thành thủ tục hải quan và đưa hàng ra khỏi cảng không quá 10 ngày tính từ ngày hạ bãi...

Đặc biệt, doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu phải ký quỹ trực tiếp cho cảng TCIT với số tiền 150 triệu đồng.

Được biết, do lượng phế liệu nhập khẩu tồn đọng tại cảng lớn, nên từ tháng 6/2018, cảng Quốc tế Tân cảng - Cái Mép đã ngưng tiếp nhận phế liệu nhập khẩu.