Doanh nghiệp phải báo cáo thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý trước 20/12

Các doanh nghiệp thuộc diện báo cáo chủ yếu là 4 nhóm doanh nghiệp thu hút đông lao động như doanh nghiệp Nhà nước, FDI...

Thời hạn báo cáo tình hình thưởng Tết của các doanh nghiệp là trước 20/12/2019. Ảnh minh họa.

Nhật Dương

11/11/2019 17:07

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có văn bản yêu cầu 63 địa phương khảo sát tình hình nợ lương, thưởng và thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, gửi về Bộ trước ngày 20/12/2019. 

Theo đó, các doanh nghiệp thuộc diện báo cáo chủ yếu thuộc 4 nhóm doanh nghiệp thu hút đông lao động như: công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp dân doanh.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương cần khẩn trương yêu cầu các doanh nghiệp phối hợp với công đoàn cơ sở rà soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, tiền thưởng theo thỏa thuận.

Từ đó, xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2019 theo Điều 103 Luật Lao động 2012 và thông báo cho người lao động biết.

Bộ lưu ý các địa phương chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất nắm tình hình nợ lương 2019, tiền lương và kế hoạch thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán Canh Tý cho người lao động ở các doanh nghiệp cả trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất.

Đối với tình hình nợ lương năm 2019, Bộ này cũng yêu cầu các địa phương tập trung vào lao động thuộc 4 nhóm gồm: dệt may, da giày, chế biến thủy sản và chế biến gỗ. Đặc biệt cần phân tách rõ các nguyên nhân gây nợ lương như: chủ doanh nghiệp bỏ trốn; doanh nghiệp đóng cửa và doanh nghiệp gặp khó khăn.

Liên quan đến vấn đề đảm bảo lương, thưởng cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán 2020, mới đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp tết sắp đến.

Theo yêu cầu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các công đoàn cơ sở cần chủ động đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết. Đặc biệt là kịp thời phát hiện và có các giải pháp đảm bảo quyền lợi của người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, chủ bỏ trốn hoặc giải thể, phá sản.

Trước đó, theo thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, mức thưởng bình quân trong dịp Tết Nguyên đán năm 2019 bằng khoảng 1 tháng lương là 6,31 triệu đồng/người, tăng 11,4% so với năm 2018 (năm 2018 là 5,527 triệu đồng/người).

Cụ thể, khối công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng trung bình là 5,789 triệu đồng/người; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 6,825 triệu đồng/người.

Ở khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng trung bình là 6,445 triệu đồng/người và doanh nghiệp FDI là 6,236 triệu đồng/người.

Thực tế, theo quy định của Bộ luật Lao động thì tiền thưởng cuối năm cho người lao động do doanh nghiệp quyết định, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động và quy chế thưởng của doanh nghiệp.

Do đó, tiền thưởng không phải là khoản tiền mà doanh nghiệp bắt buộc phải trả cho người lao động.

Tuy nhiên, đến nay hầu hết các doanh nghiệp đều có tiền thưởng Tết cho người lao động, chỉ trừ một số trường hợp cực kỳ khó khăn.