10:32 10/08/2019

Doanh nghiệp tích cực nộp thuế, thu ngân sách tăng gần 12%

Duyên Duyên

Thu ngân sách 7 tháng đầu năm ước đạt gần 892 nghìn tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái

Cân đối ngân sách tháng 7 và 7 tháng tiếp tục có thặng dư.
Cân đối ngân sách tháng 7 và 7 tháng tiếp tục có thặng dư.

Bộ Tài chính cho biết, kết quả kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp trong 7 tháng đầu năm 2019 tương đối tích cực và đồng đều ở các lĩnh vực kinh tế lớn, giúp ngân sách nhà nước tiếp tục đạt thặng dư.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách thực hiện tháng 7 ước đạt 144,45 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu ngân sách 7 tháng đầu năm ước đạt 891,7 nghìn tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán năm và tăng 11,9% so cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thu nội địa tháng 7 ước đạt 124,27 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 34,5 nghìn tỷ đồng so với tháng trước. 

Luỹ kế thu nội địa 7 tháng ước đạt 724,68 nghìn tỷ đồng, bằng 61,8% dự toán năm, tăng 12,8% so cùng kỳ năm ngoái.

Bộ Tài chính cũng cho biết, kết quả kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp trong 7 tháng đầu năm 2019 tương đối tích cực và đồng đều ở các lĩnh vực kinh tế lớn. 

Ước tính cả nước có 53/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 58%), trong đó 42 địa phương thu đạt trên 61% dự toán; 56/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ.

Thu từ dầu thô trong tháng 7 ước đạt 4,9 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở giá dầu thanh toán bình quân đạt khoảng 65 USD/thùng, sản lượng thanh toán ước đạt 1,03 triệu tấn. 

Lũy kế 7 tháng thu từ dầu thô đạt 34,35 nghìn tỷ đồng, bằng 77% dự toán, giảm 3,4% so cùng kỳ năm 2018. 

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 7 ước đạt 28,5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 1,1 nghìn tỷ đồng so với tháng trước. 

"Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 13,5 nghìn tỷ đồng, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 15 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 7 tháng đạt ước đạt 205 nghìn tỷ đồng, bằng 68,2% dự toán, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2018", báo cáo của Bộ Tài chính cho biết.

Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách tháng 7 ước đạt 110,7 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi 7 tháng đạt 776,86 nghìn tỷ đồng, bằng 47,6% dự toán, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Các nhiệm vụ chi ngân sách trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm được đảm bảo chặt chẽ, theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội. 

Bên cạnh đó, ngân sách trung ương cũng đã trích 2.616 tỷ đồng, chủ yếu hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, phòng chống, dập dịch tả lợn Châu Phi. 

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã xuất cấp 60,1 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân và hỗ trợ học sinh vùng khó khăn. 

Trong 7 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đã thực hiện ký kết 3 hiệp định vay vốn nước ngoài với ADB, trị giá khoảng 333,4 triệu USD.  

Về giải ngân vốn, trong 20 ngày đầu tháng 7/2019 đã giải ngân nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 55 triệu USD. 

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/7, giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài khoảng 1.226,5 triệu USD, tương đương khoảng 28.282 tỷ đồng.