11:11 30/10/2018

Doanh nghiệp Việt rót hơn 300 triệu USD đầu tư ra nước ngoài

KIỀU LINH

Bên cạnh sự sôi nổi của thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt những năm qua cũng rất tích cực

Tính chung trong 10 tháng năm 2018, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 344,4 triệu USD.
Tính chung trong 10 tháng năm 2018, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 344,4 triệu USD.

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 10 tháng năm 2018, cả nước có 121 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam 297,3 triệu USD; có 26 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam tăng thêm 47,1 triệu USD. 

Tính chung trong 10 tháng năm 2018, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 344,4 triệu USD.

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài diễn ra trên nhiều lĩnh vực như tài chính ngân hàng dẫn đầu với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 105,7 triệu USD, chiếm 30,7% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đứng thứ hai với 68,4 triệu USD và chiếm 19,8% tổng vốn đầu tư; công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ ba với 45,8 triệu USD, chiếm 13,3% tổng vốn đầu tư. Còn lại là các dự án thuộc các lĩnh vực khác.

Việt Nam đã đầu tư sang 35 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, Lào là địa bàn dẫn đầu với 97,6 triệu USD, chiếm 28,3% tổng vốn đầu tư. Australia xếp thứ hai với 50,2 triệu USD, chiếm 14,5% tổng vốn đầu tư.

Với 1 dự án có vốn đầu tư Việt Nam là 35,9 triệu USD, Slovakia xếp thứ ba và chiếm 10,4% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Campuchia, Cuba, Myanmar.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ năm 2006 đến nay là giai đoạn "bùng nổ" đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam. 

Tính đến tháng 1/2017, Việt Nam đang có 1.188 dự án đầu tư tại 70 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký gần 21,4 tỷ USD. Đó là những con số "trong mơ" của doanh nghiệp Việt 20 năm trước.

Riêng trong năm 2017, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm đầu tư ra nước ngoài là 350 triệu USD.  Như vậy, luỹ kế đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài hơn 22 tỷ USD.

Tại hội thảo Hội thảo Đầu tư bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp của doanh nghiệp Việt Nam ở tiểu vùng Mê Kông diễn ra đầu năm 2018, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lưu ý, để đầu tư có hiệu quả thì doanh nghiệp Việt Nam phải tuân thủ pháp luật không chỉ của Việt Nam mà còn phải tuân thủ cả pháp luật của nước sở tại. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần phải có nguồn thông tin tốt, phòng ngừa những tranh chấp, đồng thời doanh nghiệp cần có sự liên kết với nhau... 

"Tôi cho rằng cần chia sẻ các bài học thành công, kinh nghiệm của các doanh nghiệp đi trước, chia sẻ cho các doanh nghiệp sau. Từ đó, đưa ra các khuyến nghị để doanh nghiệp tuân thủ tốt hơn quy định của pháp luật Việt Nam và nước sở tại. Đặc biệt là những quy chuẩn của pháp luật quốc tế trong lĩnh vực môi trường, an sinh xã hội, điều đó mang lại giá trị bền vững cho đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài", ông Tuấn nhấn mạnh.