10:26 30/06/2018

Doanh nghiệp Việt rót thêm 260 triệu USD đầu tư ra nước ngoài

Duyên Duyên

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào 27 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó dẫn đầu là Lào chiếm 31,9% tổng vốn đầu tư

Lào là quốc gia mà doanh nghiệp Việt đầu tư nhiều nhất, chiếm 31,9% tổng vốn đầu tư.
Lào là quốc gia mà doanh nghiệp Việt đầu tư nhiều nhất, chiếm 31,9% tổng vốn đầu tư.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, bao gồm vốn cấp mới và tăng thêm trong nửa đầu năm 2018 đạt 263,1 triệu USD.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kế, trong 6 tháng đầu năm 2018, có 67 dự án của doanh nghiệp Việt Nam được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đầu tư của phía Việt Nam là 222,5 triệu USD. Có 16 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 40,6 triệu USD.

Như vậy, tính chung tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) trong nửa đầu năm 2018 là 263,1 triệu USD.

Tài chính, ngân hàng là lĩnh vực mà Việt Nam đầu tư nhiều nhất, đạt 106,2 triệu USD, chiếm 40,4% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ hai là lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 63,7 triệu USD, chiếm 24,2%. Đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 48,9 triệu USD, chiếm 18,6%.

Trong nửa đầu năm nay, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào 27 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó dẫn đầu là Lào chiếm 31,9% tổng vốn đầu tư; Campuchia chiếm 12,3%...

Trong khi đó ở trong nước, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 theo giá hiện hành ước đạt 747.600 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước và bằng 32,9% GDP.

Trong đó, vốn khu vực Nhà nước đạt 249.800 tỷ đồng, chiếm 33,4% tổng vốn và tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái; khu vực ngoài Nhà nước đạt 308.400 tỷ đồng, chiếm 41,3% và tăng 17,5%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 189.400 tỷ đồng, chiếm 25,3% và tăng.