10:54 05/03/2009

Doanh nghiệp xăng dầu đầu mối phải đăng ký giảm giá bán lẻ dầu hỏa

Thúy Nhung

Văn bản đăng ký giảm giá của các doanh nghiệp đầu mối cần được gửi về Cục Quản lý giá trong ngày 5/3

Lần giảm giá dầu hoả gần đây nhất là ngày 20/2/2009, giá dầu hoả đã giảm 500 đồng/lít từ 12.000 đồng/lít xuống còn 11.500 đồng/lít.
Lần giảm giá dầu hoả gần đây nhất là ngày 20/2/2009, giá dầu hoả đã giảm 500 đồng/lít từ 12.000 đồng/lít xuống còn 11.500 đồng/lít.
Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) vừa có công văn yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối đăng ký giảm giá bán lẻ dầu hoả trong nước.

Văn bản số 2389/BTC- QLG đã nêu rõ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối phải có ý kiến bằng văn bản về tình hình giá xăng dầu hiện nay, đăng ký giảm giá bán lẻ dầu hoả trong nước với tổ giám sát liên bộ Tài chính - Công Thương phù hợp với diễn biến mặt bằng giá xăng dầu thế giới.

Văn bản đăng ký giảm giá của các doanh nghiệp đầu mối cần được gửi về Cục Quản lý giá trong ngày 5/3.

Công văn trên được ban hành trong điều kiện diễn biến giá dầu hoả thị trường thế giới tiếp tục dao động ở mức thấp, tạo cơ hội để xem xét giảm giá trong nước.

Lần giảm giá dầu hoả gần đây nhất là ngày 20/2/2009, giá dầu hoả đã giảm 500 đồng/lít từ 12.000 đồng/lít xuống còn 11.500 đồng/lít.