09:50 16/01/2013

Doanh thu phí bảo hiểm đạt gần 41 nghìn tỷ đồng

Ngọc Anh

Tổng số tiền thực bồi thường và trả tiền bảo hiểm của các doanh nghiệp lên tới con số gần 16 nghìn tỷ đồng

Điểm đáng chú ý trong năm 2012 của ngành bảo hiểm là phí thu xếp 
đối với nghiệp vụ bảo hiểm nông nghiệp đạt mức tăng trưởng tăng vọt.
Điểm đáng chú ý trong năm 2012 của ngành bảo hiểm là phí thu xếp đối với nghiệp vụ bảo hiểm nông nghiệp đạt mức tăng trưởng tăng vọt.
Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường năm 2012 ước đạt 40.591 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2011, theo số liệu của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính).

Phân chia theo loại hình, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đóng góp 22.675 tỷ đồng, tăng 10,2% và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 17.916, tăng 12% so với năm 2011.

Riêng lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi trong năm qua là gần 5.100 tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2011, chiếm 22,2% tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ. Đổi lại, môi giới bảo hiểm nhận được gần 398 tỷ đồng hoa hồng, chiếm 7,8% phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới và tăng 15,8% so với năm trước.

Bên cạnh nguồn thu, tổng số tiền thực bồi thường và trả tiền bảo hiểm của các doanh nghiệp cũng lên tới con số gần 16 nghìn tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 6.679 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 9.177 tỷ đồng.
 
Một điểm đáng chú ý trong năm 2012 của ngành bảo hiểm là phí thu xếp đối với nghiệp vụ bảo hiểm nông nghiệp đạt mức tăng trưởng tăng vọt, từ 40 triệu năm 2011 lên tới 105 tỷ năm 2012.

Theo kế hoạch, năm 2013, dự kiến tổng doanh thu phí của ngành là đạt hơn 44.600 tỷ đồng, tăng 10,1% so với năm 2012. Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ được xác định khoảng 24.942 tỷ đồng, tăng 10% và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 19.743 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2012.