07:09 04/04/2008

Doanh thu từ dầu khí chiếm 20% GDP cả nước

Trang Nguyên

Quý 1/2008, doanh thu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (Petro Vietnam) đã đạt 69.390 tỷ đồng, chiếm 20% GDP của cả nước

Quý 1/2008, doanh thu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (Petro Vietnam) đã đạt 69.390 tỷ đồng, chiếm 20% GDP của cả nước.

Petro Vietnam cho biết, mức doanh thu này đã tăng 71,34% so với cùng kỳ năm 2007. Tập đoàn cũng nộp ngân sách 30.506 tỷ đồng, vượt 208,63% so với kế hoạch của quý 1/2008.

Về lĩnh vực khai thác, quý 1/2008, tập đoàn đã khai thác được 5,64 triệu tấn dầu quy đổi, trong đó: dầu thô đạt 3,77 triệu, khai thác khí đạt 1,87 tỷ m3.

Tập đoàn cũng đã gia tăng trữ lượng dầu quy đổi lên 5,1 triệu tấn và ký được 5 hợp đồng dầu khí mới, nâng sản lượng xuất khẩu dầu thô đạt 3,67 triệu tấn.

Doanh thu từ xuất khẩu dầu thô là 2.757 triệu USD, chiếm 21% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.