10:16 29/05/2019

Đổi tên dự án, phải chờ 5 tháng?

Hà Vũ

Bộ trưởng "than vãn" là thủ tục chờ Quốc hội phê duyệt đổi tên dự án làm mất đi 5 tháng nhưng chủ nhiệm cơ quan thẩm tra khẳng định phải đúng nguyên tắc

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo Quốc hội.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo Quốc hội.

Bộ trưởng "than vãn" là thủ tục chờ Quốc hội phê duyệt đổi tên dự án làm mất đi 5 tháng nhưng chủ nhiệm cơ quan thẩm tra khẳng định phải đúng nguyên tắc.

Tiếp tục kỳ họp thứ 7, sáng 29/5, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về việc phân bổ dự phòng chung vốn ngân sách Trung ương trong nước còn lại và 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Chính phủ cũng trình bổ sung danh mục dự án mới từ nguồn điều chỉnh nội bộ và dự phòng 10% tại bộ, ngành, địa phương và một số nội dung liên quan đến việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Liên quan đến danh mục dự án mới chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Bộ trưởng Dũng đã "tranh thủ" nhấn mạnh thêm với Quốc hội về việc thủ tục đầu tư công rắc rối hiện nay khi phải trình Quốc hội phê duyệt một số nội dung điều chỉnh nhỏ, không làm thay đổi tổng vốn đầu tư. Bộ trưởng cũng quả quyết đây chính là một nguyên nhân làm chậm trễ đầu tư công.

Cụ thể, thực hiện ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 33 , Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, cho phép bổ sung các dự án mới sử dụng nguồn vốn từ điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn và dự phòng 10% tại các bộ, ngành, địa phương vào danh mục dự án của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh, thay tên một số dự án của thành phố Đà Nẵng và Văn phòng Trung ương Đảng; bổ sung kế hoạch và dự toán ngân sách trung ương năm 2019 vốn viện trợ không hoàn lại cho dự án hỗ trợ kỹ thuật của Tp.HCM.

Về điều chỉnh, thay tên một số dự án của Đà Nẵng và Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ trưởng Dũng cho biết: "Toà nhà của Ban Tuyên giáo trung ương, chỉ đổi tên từ toà nhà của Ban Tổ chức trung ương sang Ban Tuyên giáo trung ương tổng vốn đầu tư không thay đổi, chúng ta chỉ đổi tên mà trình ra Quốc hội đã mất đúng 5 tháng vừa qua. Thứ 2 là dự án của Đà Nẵng cũng vậy, có 2 hợp phần, chỉ đổi hợp phần sau lên trước và không làm cho vốn đầu tư thay đổi cũng đã phải dừng lại để chờ Quốc hội cho phép phê duyệt. Tôi muốn nói lại ý đó để báo cáo thêm với Quốc hội cho rõ để Quốc hội cân nhắc về thẩm quyền quyết định đầu tư".

Tuy nhiên, trình bày báo cáo thẩm tra sau đó, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải nói vắn tắt là những công trình Bộ trưởng Dũng nêu nguồn vốn khác nhau, phải làm đúng theo nguyên tắc đầu tư chứ không phải vì thủ tục phiền hà, nói như Bộ trưởng dễ dẫn đến hiểu nhầm.