10:22 08/11/2007

Đồng Nhân dân tệ tăng giá mạnh so với USD

Hoài Linh

Ba tuần qua, đồng Nhân dân tệ Trung Quốc đã ở xu thế tăng mạnh so với USD

Ba tuần qua, đồng Nhân dân tệ Trung Quốc đã ở xu thế tăng mạnh so với USD.

Tại Bắc Kinh, ngày 7/11 lúc mở cửa, đồng Nhân dân tệ đã đạt 7,45 Nhân dân tệ/USD, tăng 0,93% so với ba tuần trước đó. Đồng Nhân dân tệ hiện đã tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước và tăng 10% so với ngày 21/7/05, ngày Trung Quốc định giá lại đồng tiền của mình.

Mặc dù Trung Quốc đã và đang thi hành nhiều biện pháp nhằm hạ nhiệt nền kinh tế, nhưng vẫn chưa thu được kết quả như mong đợi.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC), 6 tháng đầu năm 2007, GDP của Trung Quốc đã tăng 11,5%, mức cao nhất 13 năm qua, cả năm 2007 sẽ tăng 11,2%. Thặng dư thương mại của Trung Quốc 9 tháng đầu năm 2007 ước tính đạt 185,6 tỷ USD, tăng hơn 69% so với cùng kỳ năm trước, dự đoán cả năm 2007 sẽ đạt 250 tỷ USD, tăng 70%. Đến cuối tháng 9/07, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đã đạt tới 1.430 tỷ USD, tăng 34,6% (367,3 tỷ USD) so với cuối năm 2006.

Tất cả những nhân tố trên đang thúc đẩy Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thực hiện chính sách tăng giá đồng Nhân dân tệ nhằm hạn chế xuất khẩu, tăng nhập khẩu; giảm thặng dư thương mại, giảm tốc độ tăng dự trữ ngoại tệ. Mặt khác, FED đã và có thể sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất cơ bản. Đây cũng là nhân tố làm Nhân dân tệ tăng giá đối với USD.