17:29 13/08/2007

Đồng ý giảm giá xăng, giữ nguyên giá than

Ngày 12/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý giảm giá bán xăng và giữ nguyên giá bán than

Đang có những thông tin dự báo giá xăng sẽ giảm 500 đồng/lít trong nay mai - Ảnh: TP.
Đang có những thông tin dự báo giá xăng sẽ giảm 500 đồng/lít trong nay mai - Ảnh: TP.
Trong buổi làm việc với các bộ, ngành về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường ngày 12/8 tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý giảm giá bán xăng và giữ nguyên giá bán than.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng 7 tháng đầu năm 2007 đã tăng 6,19% so với tháng 12/2006 và tăng 8,39% so với tháng 7/2006. Tuy nhiên, theo Tổng cục, không có đột biến về giá xảy ra và mức tăng vẫn trong tầm kiểm soát.

Để giải quyết tình trạng trên, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 1/8/2007 về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường.

Thực hiện chỉ thị trên, trong hơn 10 ngày qua, các bộ đã triển khai nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị của ngành và hướng dẫn các tỉnh, thành phố thực hiện.

Nổi bật là Bộ Tài chính đã tổ chức các đoàn kiểm tra chi phí sản xuất, giá thành, các yếu tố hình thành giá của những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu đang có giá tăng cao không hợp lý. Bộ cũng ban hành các quyết định về giảm thuế xuất nhập khẩu đối với một số nhóm hàng đang có chỉ số giá tăng cao; thành lập các đoàn kiểm tra liên bộ tại một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đang bán hàng hóa với mức giá cao.