11:33 04/11/2016

DongA Bank “khả quan” sau một năm bị kiểm soát đặc biệt

Hải Vân

Nợ xấu đang được kiểm soát, dư nợ khách hàng cá nhân bắt đầu tăng trưởng trở lại

Dư nợ tín dụng dành cho khách hàng cá nhân tại DongA Bank tăng trưởng trở lại từ tháng 8 đến nay, tăng 228 tỷ đồng.
Dư nợ tín dụng dành cho khách hàng cá nhân tại DongA Bank tăng trưởng trở lại từ tháng 8 đến nay, tăng 228 tỷ đồng.
Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) vừa công bố một số thông tin về tình hình hoạt động, sau một năm bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Theo thông tin trên, kết quả hoạt động của DongA Bank các tháng 8, 9, 10/2016, dù còn nhiều khó khăn, nhưng đã đi theo đúng định hướng và đạt được kết quả khả quan trong hoạt động kinh doanh cũng như quản trị.

Hiện nợ xấu tại DongA Bank đang được kiểm soát, huy động vốn và tiền gửi tiết kiệm từ khách hàng tăng liên tiếp trong quý 3/2016.

“Ngay sau sự kiện kiểm soát đặc biệt vào tháng 8/2015, DongA Bank đã và đang tích cực triển khai các giải pháp cơ cấu lại toàn diện hoạt động về tài chính, quản trị và khắc phục các sai phạm dưới sự giám sát chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước. Nhờ đó, tình hình hoạt động của ngân hàng được cải thiện; huy động vốn từ dân cư tăng khá, nhiều khoản nợ xấu được xử lý và thu hồi; hệ thống quản trị và tổ chức bộ máy, mạng lưới từng bước được củng cố...”, thông tin trên cho biết.

Cụ thể, tính đến hết tháng 8/2016, huy động vốn từ khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế tại DongA Bank đã tăng thêm 806 tỷ đồng so với tháng 7/2016 và tiếp tục tăng 535 tỷ đồng trong tháng 9/2016.

Dư nợ tín dụng dành cho khách hàng cá nhân tăng trưởng trở lại từ tháng 8 đến nay, tăng 228 tỷ đồng.

DongA Bank cũng cho biết, trong quá trình hoạt động, ngân hàng này liên tục báo cáo tình hình hoạt động và các diễn biến của thị trường cho Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Cục Thanh tra giám sát ngân hàng Tp.HCM, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp.HCM, Ban Kiểm soát đặc biệt DongA Bank.

Trước đó, đầu tháng 8/2015, Ngân hàng Nhà nước công bố kết quả thanh tra toàn diện DongA Bank, tiến hành miễn nhiệm, đình chỉ nhiều lãnh đạo và quyết định kiểm soát đặc biệt đối với ngân hàng này.