16:14 14/08/2015

Sẽ miễn nhiệm, đình chỉ nhiều lãnh đạo DongA Bank

Duy Cường

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DongA Bank) được đưa vào diện kiểm soát đặc biệt

Giao dịch tại DongA Bank.<br>
Giao dịch tại DongA Bank.<br>
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết quả thanh tra toàn diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DongA Bank) và quyết định kiểm soát đặc biệt đối với ngân hàng này.

Cụ thể, theo Ngân hàng Nhà nước, trong giai đoạn 2012 trở về trước, DongA Bank đã có nhiều vi phạm pháp luật về quản lý tài chính, cấp tín dụng và hoạt động kinh doanh khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và hoạt động của ngân hàng này.

Căn cứ kết quả thanh tra, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ miễn nhiệm, đình chỉ nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt của DongA Bank và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân tại DongA Bank vi phạm pháp luật, gây thất thoát tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết sẽ lựa chọn và cử những cán bộ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đảm nhiệm một số vị trí lãnh đạo chủ chốt để thực hiện quản trị, điều hành, kiểm soát đối với ngân hàng này.

Ngân hàng Nhà nước cũng cam kết triển khai các giải pháp cần thiết nhằm đảm bảo hoạt động của DongA Bank được an toàn và bảo vệ đầy đủ quyền của người gửi tiền, các quyền, nghĩa vụ kinh tế của các bên có liên quan theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước sẽ cơ cấu lại toàn diện DongA Bank để đưa ngân hàng này hoạt động an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững.