15:07 08/07/2019

Dự án cao tốc Bắc - Nam: Chọn nhà đầu tư không chỉ dựa trên giá

KIỀU LINH

Lựa chọn nhà đầu tư cao tốc Bắc - Nam không chỉ quan tâm đến yếu tố giá thầu mà phải xem xét trên cả các điều kiện về năng lực tài chính, kỹ thuật, công nghệ, máy móc, thiết bị, nhân sự

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Nguyễn Chí Dũng.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa có văn bản trả lời và ghi nhận các kiến nghị của 118 văn nghệ sĩ về dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Trong văn bản, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đã được Quốc hội quyết định chủ trương tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017, trong đó đã xác định có 8 dự án thành phần được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

Chủ trương này được nghiên cứu và thông qua trên tinh thần độc lập, tự chủ không liên quan đến chính sách của bất kỳ quốc gia nào. 

Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ Giao thông Vận tải tổ chức thẩm định, và quyết định đầu tư theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đang tiến hành sơ tuyển các nhà đầu tư trong nước và quốc tế trước khi đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án thành phần.

"Việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. Theo đó, phải xem xét chặt chẽ tất cả các điều kiện, tiêu chí của các hồ sơ dự thầu, không chỉ quan tâm đến yếu tố giá thầu mà phải xem xét trên cả các điều kiện về năng lực tài chính, kỹ thuật, công nghệ, máy móc, thiết bị, nhân sư, kinh nghiệm thực hiện thành công dự án tương tự, uy tín, chất lượng…, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải để lựa chọn nhà đầu tư có năng lực thực sự để triển khai dự án này.

Trước đó, ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin đến nay, theo cập nhật, có khoảng 24 nhà đầu tư trong nước và 16 nhà đầu tư nước ngoài mua hồ sơ sơ tuyển 8 dự án cao tốc Bắc - Nam.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng cho biết, hiện tại, số nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc quan tâm đến dự án cao tốc Bắc - Nam nhiều hơn các nhà đầu tư Trung Quốc.

8 dự án xây dựng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 theo hình đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT, gồm: Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Đồng Nai.

Dự kiến tổng mức đầu tư 8 dự án này 104.070 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư Nhà nước 40.360 tỷ đồng dành cho giải phóng mặt bằng, tái định cư.