08:31 17/09/2007

Dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc tăng

N.Hạnh

Ngân hàng Thế giới dự đoán kinh tế Trung Quốc trong năm nay có thể sẽ tăng trưởng tới 11,3%

WB cho rằng kinh tế Trung Quốc trong năm tới sẽ tăng trưởng ở mức 10,8% so với năm nay.
WB cho rằng kinh tế Trung Quốc trong năm tới sẽ tăng trưởng ở mức 10,8% so với năm nay.
Báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới (WB) dự đoán kinh tế Trung Quốc trong năm nay có thể sẽ tăng trưởng tới 11,3%, cao hơn nhiều so với mức 10,4 % mà ngân hàng này đã đưa ra hồi đầu năm.

Báo cáo của WB cũng cho rằng thực trạng kinh tế vĩ mô của Trung Quốc hiện nay cơ bản là tốt và mô hình tăng trưởng trong thời gian tới cơ bản sẽ không thay đổi, trong đó ngoại thương và đầu tư là hai trong số các nhân tố chủ chốt. Riêng ngoại thương có thể sẽ chiếm tới hơn 1/4 cơ cấu tăng trưởng, tương đương với tỷ lệ trong sáu tháng cuối năm 2006.

Cũng theo dự đoán của WB, mặc dù chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 8 tăng tới 6,5%, song khả năng mức tăng này sẽ giảm dần trong các tháng còn lại của năm nay.

Về triển vọng của năm 2008, WB cho rằng kinh tế Trung Quốc trong năm tới sẽ tăng trưởng ở mức 10,8% so với năm nay.