15:59 27/02/2015

Dubai, ấn tượng nhìn từ trên cao

Diệp Vũ

Những hình ảnh của Reuters về thành phố tập trung những kiến trúc cao nhất, lớn nhất và sang trọng bậc nhất thế giới