11:49 04/07/2008

Đường dây nóng của Ngân hàng Nhà nước bận rộn

Hoàng Đạt

Tính đến hết ngày 3/7, sau hai ngày hoạt động, đường dây nóng của Ngân hàng Nhà nước đã nhận 220 cuộc gọi

Tính đến hết ngày 3/7, sau hai ngày hoạt động, đường dây nóng của Ngân hàng Nhà nước đã nhận 220 cuộc gọi.

Trong số đó, Văn phòng Ngân hàng Nhà nước nhận được 57 cuộc, bộ phận thanh tra nhận 15 cuộc; Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hà Nội có 28 cuộc và Chi nhánh Tp.HCM là 120 cuộc.

Các thông tin phản ánh qua đường dây nóng tập trung chủ yếu vào các vấn đề cung cầu ngoại tệ, mua ngoại tệ tiền mặt, tỷ giá, lãi suất, vấn đề điều chỉnh lại lãi suất cho vay trong hợp đồng tín dụng và các vấn đề liên quan đến phí, ký quỹ tiền để vay vốn, vấn đề đổi tiền lẻ…

Ngân hàng Nhà nước cho biết, nhìn chung, các câu hỏi và phản ánh qua đường dây nóng đều được bộ phận tiếp nhận giải đáp kịp thời.

Tuy nhiên, còn một số phản ánh do nội dung chưa cụ thể, bộ phận tiếp nhận đã đề nghị cung cấp đầy đủ thông tin để trả lời.