12:34 29/09/2014

Đường Mặt Trời đăng ký mua 3,11% vốn tại SSI

Hà Anh

Đường Mặt Trời đăng ký mua 11.034.420 cổ phiếu, chiếm 3,11% vốn tại SSI từ ngày 20/11-19/12/2014

Diễn biến giá cổ phiếu SSI trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SSI trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời đăng ký mua 11.034.420 cổ phiếu, chiếm 3,11% vốn tại SSI. Thời gian giao dịch từ ngày 20/11 đến ngày 19/12/2014, nhằm tăng tỉ lệ sở hữu. Phương thức giao dịch là thỏa thuận thông qua sở giao dịch và/hoặc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Nếu giao dịch thành công, công ty này sẽ nắm giữ 11.034.420 cổ phiếu, chiếm 3,11% vốn tại SSI.

Hiện, ông Nguyễn Hồng Nam - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc SSI, đồng thời là Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời.

Trước đó, SSI đã chính thức thông báo về việc Ngân hàng ANZ thoái vốn khỏi SSI sau 7 năm là cổ đông chiến lược với tổng số cổ phiếu SSI do ANZ nắm giữ tính từ tháng 9/2007 đến nay là 61,9 triệu cổ phiếu, tương đương 17,51% cổ phần.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2014, ông Trần Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc SSI đang nắm giữ 294.000 cổ phiếu, chiếm 0,08% vốn tại SSI và thông qua Công ty NDH Việt Nam đang sở hữu 28.705.036 cổ phiếu, chiếm 8,11 vốn tại SSI.