23:08 12/09/2010

DVD: Được tiếp tục chào bán cổ phiếu ra công chúng

Mai Anh

Ủy ban Chứng khoán cho phép DVD tiếp tục thực hiện đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo giấy chứng nhận ngày 25/8

Ủy ban Chứng khoán yêu cầu DVD nghiêm túc rút kinh nghiệm, thận trọng trong việc công bố thông tin.
Ủy ban Chứng khoán yêu cầu DVD nghiêm túc rút kinh nghiệm, thận trọng trong việc công bố thông tin.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông (mã DVD-HOSE) tiếp tục thực hiện đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán ra công chúng số 652/UBCK-GCN ngày 25/8/2010.

Quyết định trên được đưa ra theo căn cứ thông tin giải trình của DVD về việc đã công bố thông tin sai về bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng trên website của Công ty.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông nghiêm túc rút kinh nghiệm, thận trọng và minh bạch trong việc công bố thông tin, tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin của công ty niêm yết theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán hiện hành.

Đồng thời, Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông phải cam kết mọi thông tin cung cấp cho Ủy ban Chứng khoán là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin đã cung cấp.