08:40 22/03/2016

EU “chuộng” điện thoại, hàng điện tử từ Việt Nam

Thủy Diệu

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường dẫn đầu cung cấp điện thoại các loại và linh kiện cho Việt Nam

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 2/2016, giá trị xuất khẩu đối với mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam đạt 2,44 tỷ USD - tăng 7,6 % so với tháng đầu năm 2016.
Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 2/2016, giá trị xuất khẩu đối với mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam đạt 2,44 tỷ USD - tăng 7,6 % so với tháng đầu năm 2016.
Trong hai tháng đầu năm 2016, Liên minh Châu Âu (EU) là đối tác nhập khẩu nhiều nhất điện thoại các loại và linh kiện, máy tính, hàng điện tử của Việt Nam, báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết.

Cụ thể, theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 2/2016 đạt 2,44 tỷ USD - tăng 7,6% so với tháng đầu năm 2016.

Những đối tác chính nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam trong hai tháng đầu năm là EU với 1,51 tỷ USD, tăng 10,8% và chiếm 32,1% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Tiếp theo là Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất với 639 triệu USD, giảm 5,1%; Hoa Kỳ là 547 triệu USD, tăng 1,92 lần; Hàn Quốc là gần 295 triệu USD, tăng 5,86 lần… so với cùng kỳ năm 2015.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện trong tháng Hai đạt 764 triệu USD, tăng 2,6% so với tháng trước, nâng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này trong hai tháng đầu năm đạt 1,5 tỷ USD, giảm 6,6% so với cùng kỳ.

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường dẫn đầu cung cấp điện thoại các loại và linh kiện cho Việt Nam với trị giá nhập khẩu là 966 triệu USD giảm 22%, tiếp theo là Trung Quốc với hơn 462 triệu USD, tăng 59,9%.

Tính chung  kim ngạch nhập khẩu nhóm mặt hàng này từ hai thị trường trên chiếm tới gần 95% nhập khẩu nhóm mặt hàng này từ tất cả các thị trường.

Đối với mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, trong tháng 2/2016, giá trị xuất khẩu đạt 1,05 tỷ USD, giảm 16,4% so với tháng trước, đưa tổng trị giá xuất khẩu mặt hàng này trong 2 tháng đầu năm đạt 2,31 tỷ USD và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng như mặt hàng điện thoại, EU tiếp tục là đối tác lớn nhất nhập khẩu nhóm hàng này của Việt Nam trong hai tháng đầu năm với 608 triệu USD; kế tiếp là Trung Quốc đạt 338 triệu USD; Hoa Kỳ đạt 329 triệu USD; Hà Lan đạt hơn 283 triệu USD...

Về nhập khẩu, trong hai tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu đối với máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là 1,92 tỷ USD - giảm 2,4% so với tháng trước, đưa kim ngạch nhập khẩu trong hai tháng đầu năm đạt 3,9 tỷ USD - tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2015.