14:34 22/07/2008

EU thông qua dự thảo ngân sách năm 2009

Thu Trà

Ngân sách dự thảo hàng năm của EU được quyết định là 114,9 tỷ Euro, tương đương 182,7 tỷ USD

Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua dự thảo ngân sách cho 27 nước thành viên của khối trong năm 2009, giảm hơn so với số lượng đã được Ủy ban châu Âu đề xuất.

Theo Chủ tịch EU, ngân sách dự thảo hàng năm được quyết định là 114,9 tỷ Euro, tương đương 182,7 tỷ USD đã được các thành viên nhất trí thông qua tại cuộc họp các bộ trưởng ngân sách châu Âu.
Con số này thấp hơn 1,77 tỷ Euro so với đề xuất của Ủy ban châu Âu đưa ra, trong đó con số bị cắt lớn nhất là 721 triệu USD đối với các khoản chi như cải thiện tính cạnh tranh và việc làm.

Sau khi được EU thông qua, dự thảo sẽ được xác minh và điều chỉnh lần đầu tại Nghị viện châu Âu vào mùa thu này. Sau đó sẽ được Liên minh châu Âu và Nghị viện châu Âu xem xét lại lần hai vào tháng 11 và tháng 12 tới.

Sau khi kết thúc các cuộc bỏ phiếu trên, ngân sách sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2009.