09:39 09/10/2013

EVN giải trình, phản bác kết luận thanh tra

Từ Nguyên

EVN cho rằng, tất cả các nội dung trong kết luận của Thanh tra Chính phủ mà báo chí đăng tải đều được thực hiện đúng quy định

Theo EVN, việc đầu tư các biệt thự là nhằm phục vụ các chuyên gia và tuyệt đối không tính vào chi phí sản xuất điện - Ảnh minh hoạ.<br>
Theo EVN, việc đầu tư các biệt thự là nhằm phục vụ các chuyên gia và tuyệt đối không tính vào chi phí sản xuất điện - Ảnh minh hoạ.<br>
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có báo cáo giải trình một số nội dung liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ sau khi tiến hành thanh tra tại doanh nghiệp này.

Trong văn bản giải trình ngày 8/10, EVN đã lý giải một số khái niệm và hoạt động của tập đoàn trong việc đầu tư ra ngoài công ty mẹ, nguồn vốn xây nhà công vụ, công trình thể thao, giao chỉ tiêu lỗ cho các đơn vị…

Đầu tư ngoài ngành chỉ hơn 2.100 tỷ

Cụ thể, về vốn đầu tư ngoài Công ty mẹ - EVN, tập đoàn cho rằng đó là hoạt động dùng vốn của mình đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, truyền tải, phân phối điện theo cơ chế, quy định của Nhà nước.

Trước đây khi còn là Tổng công ty Điện lực Việt Nam thì các đơn vị này đều thuộc tổng công ty, tuy nhiên khi chuyển sang mô hình Tập đoàn thì có sự thay đổi: công ty mẹ là một pháp nhân; các công ty con, công ty liên kết cũng là pháp nhân như công ty mẹ.

Mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con, công ty liên kết thông qua hình thức công ty mẹ đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên kết - những đơn vị này trước đây đều thuộc EVN và đều thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện.

Theo EVN, ở đây chỉ là sự thay đổi mô hình hoạt động còn bản chất các khoản đầu tư của EVN vào các công ty con, công ty liên kết sản xuất kinh doanh điện, không phải là khoản đầu tư mới ngoài ngành sản xuất kinh doanh điện.

Trong 121.790 tỷ đồng đầu tư ngoài công ty mẹ thì công ty mẹ đầu tư vào công ty con, công ty liên kết thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện 49.634 tỷ đồng, gồm các tổng công ty phát điện, tổng công ty truyền tải điện quốc gia, các tổng công ty điện lực,… Công ty mẹ cho các công ty con vay lại 70.049 tỷ đồng gồm các tổng công ty phát điện, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, các tổng công ty điện lực,..;

Như vậy, giá trị Công ty mẹ đầu tư ngoài ngành chỉ có 2.107 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 2,7% trên vốn điều lệ.

Đối với khoản cho vay lại, EVN lý giải thực chất các khoản vay lại là khoản vay mà trước đây do EVN vay của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, trong đó chủ yếu là vay của nước ngoài để đầu tư các công trình điện của EVN mà tập đoàn phải trực tiếp nhận nợ. 

Do quá trình đổi mới doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ, một số đơn vị thuộc EVN tách ra thành các đơn vị thành viên của EVN như: Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, các Tổng công ty phát điện 1, 2, 3…

Tuy nhiên do các tổ chức tín dụng không đồng ý việc chuyển đổi chủ thể vay mà vẫn yêu cầu EVN chịu trách nhiệm chủ thể vay, do đó EVN buộc phải chuyển các khoản nợ vay về cho các đơn vị trực tiếp sử dụng quản lý các khoản vốn vay đã đầu tư cho các dự án, công trình điện nhưng Công ty mẹ - EVN vẫn phải nhận nợ với các tổ chức tín dụng.

“Thực chất, việc cho vay lại này là để thu hồi vốn từ các đơn vị thành viên đã sử dụng nguồn vốn vay để đầu tư các công trình điện về EVN để có nguồn trả nợ chứ không phải là khoản đầu tư ra ngoài EVN”, văn bản của EVN nhấn mạnh.

Về việc đầu tư ngoài ngành số tiền 2.107 tỷ đồng, do trước đây khi thành lập Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo điều lệ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tập đoàn hoạt động đa ngành đa nghề, trong đó có lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, chứng khoán, bất động sản.

Sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, EVN đã có văn bản báo cáo Bộ Công Thương thực hiện thoái vốn ngoài ngành số tiền 2.107 tỷ đồng và hiện EVN đang tích cực triển khai để cố gắng đến năm 2015 hoàn thành việc thoái vốn này.

Biệt thự xây cho chuyên gia

Về việc xây dựng các nhà công vụ, EVN cho biết, do đặc thù các nhà máy điện có công suất lớn hầu hết được xây dựng ở cách xa khu dân cư, xa thành phố thị xã, các nhà máy điện đều vận hành liên tục ba ca bốn kíp, khi xảy ra sự cố cần phải huy động ngay một lực lượng cán bộ công nhân nhất định để giải quyết khắc phục sự cố, sửa chữa kịp thời ngay để phát điện, khi thay ca đòi hỏi theo nhóm cùng một lúc không có người đi trước người đi sau.

Mặt khác lực lượng cán bộ, công nhân tuyển dụng lần đầu đều là lực lượng trẻ ở khắp các tỉnh thành trong cả nước, không có gia đình ở gần. Đồng thời, để thu hút những cán bộ công nhân, kỹ sư có trình độ cao về làm việc tại các nhà máy trong các điều kiện khó khăn, nên các nhà máy điện đều phải có khu quản lý vận hành sửa chữa, trong đó có hạ tầng và nhà ở cho cán bộ công nhân, những nhà ở này thực chất là nhà ở công vụ, khi cán bộ công nhân không làm việc ở nhà máy phải trả lại nhà và ra khỏi khu quản lý vận hành, nhà công vụ này.

Còn các nhà ở biệt thự đơn lập, song lập được xây dựng cho các chuyên gia sinh sống trong quá trình thi công nhà máy, sau khi nhà máy xây dựng xong các chuyên gia không ở nữa thì chuyển thành nhà khách cho khách đến làm việc hoặc nhà ở phục vụ quản lý vận hành.
 
Về việc xây dựng một số công trình thể thao, EVN cho biết, do môi trường làm việc của cán bộ công nhân rất đặc biệt, yêu cầu công việc đòi hỏi kỹ thuật có trình độ cao, ô nhiễm cao, điện từ trường, tiếng ồn lớn, công nhân phải thay phiên trực liên tục ba ca bốn kíp nên sau ca trực cần có hoạt động thể thao để giảm độ căng thẳng nhanh chóng hồi phục sức khỏe để duy trì thực hiện làm ca trực tiếp theo, giảm được các ảnh hưởng tiêu cực của xã hội do vậy trong các khu quản lý vận hành qui hoạch có khu thể thao nhỏ.

Theo EVN, hiện trong các nghị định về quản lý đầu tư của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn của các bộ ngành không nêu cụ thể có danh mục khu quản lý vận hành sửa chữa, nhà công vụ, nhưng với các nội dung nêu trên, việc xây dựng khu quản lý vận hành, sửa chữa, nhà công vụ cho cán bộ công nhân của các nhà máy điện là rất cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tế.

Các khu quản lý vận hành sửa chữa của năm trung tâm nhà máy nhiệt điện nêu trên đều đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt qui hoạch, cấp đất cho phép xây dựng theo các qui định hiện hành.
   
Đặc biệt, về nguồn vốn đầu tư khu chung cư, nhà công vụ phục vụ vận hành, công trình thể thao, EVN sử dụng nguồn vốn đầu tư từ khấu hao, lợi nhuận sau thuế hoặc vay ngân hàng và hạch toán riêng không đưa vào giá thành điện. Các đơn vị thực hiện thu tiền thuê nhà và các dịch vụ theo quy định để hoàn vốn đầu tư, không hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện.

Đối với nội dung giao chỉ tiêu kinh doanh lỗ năm 2011 cho các tổng công ty như kết luận của Thanh tra Chính phủ, EVN cho biết, do năm 2010, 2011 tập đoàn gặp rất nhiều khó khăn như nhu cầu phụ tải tăng cao trong khi nắng hạn thiếu nước, ngành điện phải huy động lượng dầu rất lớn để phát điện nên 2 năm liên tiếp EVN lỗ tổng cộng 12.000 tỷ đồng.

Theo quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, hằng năm EVN giao các chỉ tiêu  cho các tổng công ty, các đơn vị trong Tập đoàn. Năm 2011 do khó khăn nên EVN đã giao chỉ tiêu lỗ cho các đơn vị để các đơn vị phấn đấu giảm lỗ so với lỗ kế hoạch.

"Việc hạch toán giá thành của EVN luôn tuân thủ các quy định của nhà nước và đã được các tổ chức thanh tra, kiểm toán xác nhận", văn bản do Phó tổng giám đốc EVN Đinh Quang Tri ký khẳng định.