09:18 05/08/2009

Gần 10 tỷ USD xây hệ thống dự trữ xăng dầu

Từ Nguyên

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu

Theo quy hoạch, hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam bao gồm dự trữ thương mại, dự trữ sản xuất và dự trữ quốc gia.
Theo quy hoạch, hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam bao gồm dự trữ thương mại, dự trữ sản xuất và dự trữ quốc gia.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch phát triểnhệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu.

Mục tiêu của quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thôvà các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam là nhằm bình ổn thị trường tiêu thụ sảnphẩm xăng dầu trong nước, ổn định năng lực sản xuất của các nhà máy lọc hóadầu, bảo đảm an ninh năng lượng và phù hợp với xu hướng phát triển của thịtrường xăng dầu trong nước.

Theo quy hoạch, hệ thống dự trữ dầu thôvà các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam bao gồm dự trữ thương mại, dựtrữ sản xuất và dự trữ quốc gia.

Tổng vốn đầu tư xây dựnghệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu đến năm 2025 sẽ mất khoảng 10tỷ USD, trong đó giai đoạn từ nay đến năm 2015 được dự kiến sẽ vào khoảng 2,38tỷ USD, còn giai đoạn 2016 - 2025 sẽ là 7,19 tỷ USD.