09:18 05/08/2009

Gần 10 tỷ USD xây hệ thống dự trữ xăng dầu

Từ Nguyên

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu

Theo quy hoạch, hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam bao gồm dự trữ thương mại, dự trữ sản xuất và dự trữ quốc gia.
Theo quy hoạch, hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam bao gồm dự trữ thương mại, dự trữ sản xuất và dự trữ quốc gia.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu.

Mục tiêu của quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam là nhằm bình ổn thị trường tiêu thụ sản phẩm xăng dầu trong nước, ổn định năng lực sản xuất của các nhà máy lọc hóa dầu, bảo đảm an ninh năng lượng và phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường xăng dầu trong nước.

Theo quy hoạch, hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam bao gồm dự trữ thương mại, dự trữ sản xuất và dự trữ quốc gia.

Tổng vốn đầu tư xây dựng hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu đến năm 2025 sẽ mất khoảng 10 tỷ USD, trong đó giai đoạn từ nay đến năm 2015 được dự kiến sẽ vào khoảng 2,38 tỷ USD, còn giai đoạn 2016 - 2025 sẽ là 7,19 tỷ USD.