07:57 10/07/2008

Gas sẽ được “quản” như xăng dầu?

Xuân Hương

Bộ Công Thương đang soạn thảo Nghị định về quản lý sản xuất và kinh doanh gas

Việc sản xuất, sang chiết, phân phối gas sẽ được thống nhất giao Bộ Công Thương quản lý.
Việc sản xuất, sang chiết, phân phối gas sẽ được thống nhất giao Bộ Công Thương quản lý.
Bộ Công Thương đang soạn thảo Nghị định về quản lý sản xuất và kinh doanh gas.

Đại diện Bộ Công Thương cho biết, dự kiến Nghị định này sẽ trình Chính phủ phê duyệt vào tháng 12/2008.

Theo đó, thay vì “được quản” bởi 6-7 bộ như hiện nay, việc sản xuất, sang chiết, phân phối gas sẽ được thống nhất giao Bộ Công Thương quản lý.

Về hướng xây dựng nội dung Nghị định, Bộ Công Thương cho rằng: nhiệm vụ quan trọng là tổ chức lại hình thức các đại lý bán gas. Sắp tới, sẽ chỉ có tổng đại lý và đại lý bán lẻ gas thay vì có quá nhiều khâu trung gian “đẩy giá” như hiện nay.

Các đơn vị kinh doanh gas cũng sẽ phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt do Bộ Công Thương ban hành và gas sẽ được quản lý như xăng dầu.