09:56 24/12/2011

Giá điện, xăng 2012 sẽ được điều hành thế nào?

Anh Quân

Việc điều chỉnh giá 3 mặt hàng là đầu vào quan trọng của sản xuất, gồm điện, than và xăng dầu, tiếp tục được Nhà nước quản lý

Trong năm 2011, giá bán điện đã được điều chỉnh tăng hai lần.
Trong năm 2011, giá bán điện đã được điều chỉnh tăng hai lần.
Định hướng điều hành giá năm 2012 của Bộ Tài chính đối với một số mặt hàng nguyên, nhiên liệu là đầu vào quan trọng của sản xuất vừa được thông tin tại hội nghị triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách  năm 2012, được tổ chức sáng 24/12.

Điểm đáng chú ý trong định hướng điều hành giá của Bộ năm tới, liên quan đến ba mặt hàng gồm điện, than và xăng dầu, là việc điều chỉnh giá tiếp tục được Nhà nước quản lý.

Bộ cho biết, việc điều chỉnh tăng giá điện trong năm tới sẽ ở mức “kiềm chế”. Giá điện sẽ chỉ tạm thời phân bổ một phần các chi phí còn “treo lại”, chưa tính đủ vào cơ cấu giá điện trước đây như: chênh lệch tỷ giá, lỗ lũy kế năm 2010 do mua điện giá cao, giá than bán cho điện…

Đối với giá than bán cho điện, Bộ cho biết định hướng điều hành là sẽ tăng ở mức có thể kiềm chế cùng thời điểm điều chỉnh giá điện và chưa thực hiện được theo nguyên tắc giá bán than cho các đối tượng tiêu thụ than tối đa bằng khoảng 90% giá than xuất khẩu cùng loại.

Liên quan đến điều hành giá xăng dầu, Bộ Tài chính cho biết định hướng giá xăng dầu sẽ theo thị trường. Tuy nhiên, do giá xăng dầu hiện nay chưa tính đủ các yếu tố cấu thành giá cơ sở (cụ thể là thuế nhập khẩu xăng, mazut hiện ở mức 0%; dầu hỏa, diezel ở mức 5% chưa đủ so với barem thuế hiện hành), Bộ cho rằng, trước mắt tạm thời chưa để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tự định giá theo thẩm quyền quy định tại Nghị định 84.

“Nhà nước vẫn phải trực tiếp điều hành giá ở mức độ nhất định, khi giá thế giới giảm cần khôi phục lại giá cơ sở theo quy đinh và sau đó sẽ giao doanh nghiệp tự quy định giá trong biên độ cho phép được quy định tại Nghị định 84”, Bộ Tài chính cho hay.

Trước mắt, trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán sắp tới, Bộ yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giãn việc điều chỉnh tăng giá.

Về dài hạn, định hướng điều hành giá đối với hàng hóa, dịch vụ Nhà nước còn định giá hoặc kiểm soát giá, Bộ Tài chính  cho biết, sẽ tiếp tục lộ trình điều chỉnh giá theo cơ chế thị trường, xóa bao cấp qua giá đối với các loại hàng hóa, dịch vụ còn bao cấp qua giá vào thời điểm thích hợp, với liều lượng hợp lý phù hợp với mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; thực hiện công khai, minh bạch giá các hàng hóa, dịch vụ này.

Trong năm 2011, giá điện, than bán cho điện và xăng dầu đã có nhiều lần được điều chỉnh. Với giá điện, từ ngày 1/3/2011 đã được điều chỉnh tăng 15,28% so với giá năm 2010. Bộ Tài chính cho biết, nếu tính đủ thì giá bán điện phải tăng 49%. Khoản “chưa tính đủ”, Bộ cho biết gồm giá bán than cho điện, tỷ giá, giá nhiên liệu, lỗ lũy kế đến 31/12/2010, chi phí môi trường…

Gần đây nhất, giá bán điện tiếp tục được điều chỉnh và áp dụng kể từ ngày 20/12/2011 với mức tăng 5%. Cụ thể là giá điện bình quân lên mức 1.304 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), từ mức 1.242 đồng/kWh trước đó.

Như vậy, riêng giá bán điện đã được điều chỉnh hai lần trong năm 2011, tổng cộng mức tăng cao hơn chỉ số giá tiêu dùng cả năm, theo Tổng cục Thống kê là 18,13%.

Với giá than bán cho điện cũng được điều chỉnh tăng 5% trong năm 2011, Bộ Tài chính cho rằng mới chỉ tính bằng 57%-63% giá thành tiêu thụ than năm 2010. Giá xăng dầu trong năm 2011 có điều chỉnh tăng 2 lần  và giảm 2 lần. Việc tăng giá xăng dầu Bộ Tài chính cho biết mới ở mức độ “có kiềm chế”.