14:34 03/10/2009

Giải ngân vốn hỗ trợ lãi suất đạt trên 408 nghìn tỷ đồng

Thu Thủy

Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất bằng đồng Việt Nam đến ngày 1/10 đạt 408.206,44 tỷ đồng

Tính đến ngày 1/10, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất của nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài đạt 20.383,44  tỷ đồng.
Tính đến ngày 1/10, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất của nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài đạt 20.383,44 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất bằng đồng Việt Nam đến ngày 1/10 đạt 408.206,44 tỷ đồng.

Như vậy, so với ngày 24/9/2009, dư nợ cho vay đã tăng thêm 3.950,34 tỷ đồng, tương đương 0,97%, từ mức tăng 3.194,96 tỷ đồng (0,79%) trong tuần trước đó.

Trong đó, dư nợ của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và quỹ tín dụng nhân dân Trung ương đạt 279.635,38 tỷ đồng - tăng 2.930,31 tỷ đồng, tương đương 1,05%; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 101.812,76 tỷ đồng - tăng 915,7 tỷ đồng, tương đương 0,9%; nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài đạt 20.383,44 tỷ đồng - giảm 62,42 tỷ đồng, tương đương mức giảm 0,3%; công ty tài chính đạt 6.374,86 tỷ đồng - tăng 33 tỷ đồng, tương đương 0,52%.

Đối với số dư nợ phân theo đối tượng khách hàng vay vốn, tính đến ngày 1/10, doanh nghiệp nhà nước đã vay 67.932,62 tỷ đồng.

Doanh nghiệp ngoài nhà nước gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… đã vay 272.387,42 tỷ đồng. Hộ sản xuất vay 67.886,4 tỷ đồng.