12:22 31/10/2009

Giải ngân vốn hỗ trợ lãi suất đạt trên 413 nghìn tỷ đồng

Thu Thủy

Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất bằng đồng Việt Nam đến ngày 29/10 đạt 413.205,69 tỷ đồng

Tính đến ngày 29/10, vốn giải ngân hỗ trợ lãi suất của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 104.945,72 tỷ đồng.
Tính đến ngày 29/10, vốn giải ngân hỗ trợ lãi suất của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 104.945,72 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất bằng đồng Việt Nam đến ngày 29/10 đạt 413.205,69 tỷ đồng.

Như vậy, so với ngày 22/10/2009, dư nợ cho vay đã tăng thêm 1.104,92 tỷ đồng, tương đương 0,26%, từ mức tăng 1.483,98 tỷ đồng (0,36%) trong tuần trước đó.

Trong đó, dư nợ của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và quỹ tín dụng nhân dân Trung ương đạt 279.865,04 tỷ đồng - giảm 244,84 tỷ đồng, tương đương -0,08%; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 104.945,72 tỷ đồng - tăng 778,03 tỷ đồng, tương đương 0,74%; nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài đạt 20.438,75 tỷ đồng - tăng 186,35 tỷ đồng, tương đương 0,92%; công ty tài chính đạt 7.956,19 tỷ đồng - tăng 385,69 tỷ đồng, tương đương 5,09%.

Đối với số dư nợ phân theo đối tượng khách hàng vay vốn, tính đến ngày 29/10, doanh nghiệp nhà nước đã vay 62.415,68 tỷ đồng.

Doanh nghiệp ngoài nhà nước gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… đã vay 284.426,62 tỷ đồng. Hộ sản xuất vay 66.363,39 tỷ đồng.

Trong ngày 30/10, Chính phủ đã đưa ra những điều chỉnh trong chính sách kích cầu sắp tới. Cụ thể, đối với gói hỗ trợ các dự án mới thực hiện vốn vay trung và dài hạn, hỗ trợ mua máy móc, thiết bị nông nghiệp của nông dân theo quyết định 443 và 497 sẽ được tiếp tục triển khai đến hết năm 2010, nhưng mức hỗ trợ sẽ được giảm xuống 2%, thay vì 4% như hiện nay.

Riêng đối với gói hỗ trợ trợ lãi suất lưu động 4% theo quyết định 131 sẽ được thực hiện đến hết quý 1/2010, và mức hỗ trợ cũng được giảm xuống 2%.