19:34 08/09/2009

Giám sát chuyên đề về chống tham nhũng

Nguyễn Lê

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về phòng chống tham nhũng tại phiên họp thứ 23, khai mạc sáng 9/9

Tại phiên họp thứ 23, dự kiến sẽ diễn ra từ 9 -18/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giám sát chuyên đề việc thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng của các cơ quan có thẩm quyền trong công tác này như Tòa án, Viện kiểm sát, Bộ công an, Thanh tra Chính phủ.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ nghe báo cáo về công tác dân nguyện, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2009. Đồng thời, cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2009 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2009.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành trọn ngày làm việc thứ hai để xem xét  việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12, cho ý kiến về nội dung biểu quyết những vấn đề quan trọng của dự án, dự thảo luật; vấn đề một luật sửa đổi, bổ sung nhiều luật; giá trị pháp lý, hiệu lực của các nghị quyết của Quốc hội; việc chuẩn bị và báo cáo tại kỳ họp Quốc hội về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước; việc ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn...

Trong hơn một tuần làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến về các dự án luật: Thuế tài nguyên; Thuế nhà, đất; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi); Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Luật thi hành án hình sự; Luật nuôi con nuôi; Luật người tàn tật và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.