09:27 05/12/2008

Giấy chứng nhận nhà đất sẽ do một cơ quan cấp

Từ Nguyên

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất sẽ được quy về một đầu mối duy nhất

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, với chủ trương mới này thì 4 mẫu giấy chứng nhận hiện hành vẫn giữ nguyên giá trị
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, với chủ trương mới này thì 4 mẫu giấy chứng nhận hiện hành vẫn giữ nguyên giá trị
Việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất sẽ được quy về một đầu mối duy nhất.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc có nhiều đầu mối đứng ra thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất như hiện nay đã gây nên nhiều khó khăn cho công tác quản lý cũng như cho chính những người dân khi đăng ký.

Chính vì vậy, bộ này đã thống nhất với Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu thành lập một cơ quan làm đầu mối đăng ký cấp các loại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và sử dụng đất mà cụ thể là sẽ lập văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại các địa phương.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, với chủ trương mới này thì 4 mẫu giấy chứng nhận hiện hành là: giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất với trường hợp thửa đất có nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở để cấp cho chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sở hữu đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Điều 48 của Luật Đất đai để cấp đối với trường hợp thửa đất có rừng cây, vườn cây lâu năm, vẫn giữ nguyên giá trị.