16:00 31/01/2013

Giới hạn tăng tín dụng, cung vốn rẻ

Minh Đức

Ngân hàng Nhà nước sẽ giám sát chỉ tiêu tăng tín dụng của mỗi ngân hàng, cung vốn rẻ hỗ trợ người dân mua nhà

Năm 2013, Ngân hàng Nhà nước định hướng tăng trưởng tín dụng ở khoảng 12%; tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 14 - 16%.<br>
Năm 2013, Ngân hàng Nhà nước định hướng tăng trưởng tín dụng ở khoảng 12%; tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 14 - 16%.<br>
Hôm nay (31/1/2013), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2013.

Theo chỉ thị trên, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục giảm sát chặt tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng, triển khai chính sách hỗ trợ vốn góp phần tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Cụ thể, trong quý 1/2013, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng ban hành văn bản hướng dẫn việc cho vay đối với các đối tượng mua nhà ở xã hội, doanh nghiệp chuyển đổi công năng của dự án đầu tư sang dự án nhà ở xã hội phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 02.

Cơ quan này sẽ dành một phần lượng tiền cung ứng để tái cấp vốn với lãi suất và thời hạn hợp lý để các ngân hàng thương mại nhà nước cho vay đối với các đối tượng mua nhà ở xã hội, doanh nghiệp chuyển đổi công năng dự án nói trên theo hướng dẫn cụ thể.

Với những thông tin gợi mở thời gian qua, có thể dự tính chính sách trên sẽ tạo một nguồn vốn ưu đãi, lãi suất thấp để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong phạm vi các dự án nhà ở xã hội. Quy mô từng được đề cập đến là khoảng 40.000 tỷ đồng.

Một nội dung khác đáng chú ý trong Chỉ thị số 01 là Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục kiểm soát tăng trưởng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn của các thành viên và định hướng cả năng tăng khoảng 12%.

Ngân hàng Nhà nước sẽ thông báo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng phù hợp với quy mô, chất lượng tín dụng, khả năng quản lý thanh khoản, khả năng quản trị điều hành của tổ chức đó.

Cơ quan này cũng yêu cầu các đơn vị chức năng trực thuộc giám sát chặt chẽ việc thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với từng tổ chức tín dụng theo chỉ tiêu do Ngân hàng Nhà nước thông báo.

Với định hướng trên, có thể việc phân nhóm giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay sẽ không “căng thẳng và ồn ào” như năm 2012, song nhà điều hành vẫn tiếp tục giữ cơ chế phân bổ chỉ tiêu trên cơ sở tình hình sức khỏe của mỗi thành viên.

Ngoài ra, Chỉ thị 01 cũng đề cập đến việc hoàn thiện đề án thành lập công ty quản lý tài sản để trình Bộ Chính trị; tiếp tục thúc đẩy việc giám sát và xử lý nợ xấu; quản lý và bình ổn thị trường vàng; ổn định tỷ giá…