13:39 12/09/2007

Giới hạn tiêu chuẩn bán dầu diesel

Hoàng Hà

Dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh lớn hơn 500 mg/kg sẽ không được bán cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Các trạm xăng dầu phải ghi rõ hàm lượng lưu huỳnh và loại dầu diesel.
Các trạm xăng dầu phải ghi rõ hàm lượng lưu huỳnh và loại dầu diesel.
Dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh lớn hơn 500 mg/kg sẽ không được bán cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Theo Quyết định số 004/QĐ-BCT ban hành hôm qua (11/9) của Bộ Công Thương, thực hiện tiêu chuẩn khí thải EURO 2, các trạm xăng dầu chuyên phục vụ cho các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, chỉ được bán một chủng loại dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh là 500 mg/kg.

Đối với các trạm xăng dầu khác, có thể thực hiện việc bán cả hai loại dầu diesel nói trên, nhưng phải ghi rõ hàm lượng lưu huỳnh và loại dầu diesel được sử dụng cho đối tượng nào.

Bộ yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu thực hiện việc tiến hành nhập khẩu và bảo đảm cung ứng cho thị trường trong nước hai loại dầu này.

Sở thương mại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nhập khẩu và lưu thông các chủng loại dầu diesel, bảo đảm ổn định thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.