16:23 31/03/2016

Giới thiệu ông Trần Đại Quang để bầu Chủ tịch nước

Nguyễn Lê

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã được giới thiệu để bầu kế nhiệm cương vị Chủ tịch nước

Ông Trần Đại Quang năm nay 60 tuổi, quê ở Ninh Bình. Ông đã có 40 năm công tác trong ngành công an, là Uỷ viên Trung ương Đảng từ khoá 10 đến khoá 12, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá 11 và 12.
Ông Trần Đại Quang năm nay 60 tuổi, quê ở Ninh Bình. Ông đã có 40 năm công tác trong ngành công an, là Uỷ viên Trung ương Đảng từ khoá 10 đến khoá 12, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá 11 và 12.
Ngay sau khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được miễn nhiệm, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã được giới thiệu để bầu kế nhiệm.

Trước đó, ông Trương Tấn Sang  - người được Quốc hội khoá 13 bầu giữ chức Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ nhất - đã được Quốc hội đồng ý miễn nhiệm với 447 phiếu thuận và 26 vị không đồng ý.

Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tặng hoa thay lời tri ân với ông Trương Tấn Sang.

Ngay sau đó, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình bày tờ trình của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giới thiệu ông Trần Đại Quang, Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Công an để bầu vào chức danh Chủ tịch nước.

Ông Trần Đại Quang năm nay 60 tuổi, quê ở Ninh Bình. Ông đã có 40 năm công tác trong ngành công an, là Uỷ viên Trung ương Đảng từ khoá 10 đến khoá 12, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá 11 và 12.

Năm 2011, ông được Quốc hội khoá 13 phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Công an.

Tháng 12/2012, Chủ tịch nước đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng cho ông Trần Đại Quang.

Cùng với 18 vị uỷ viên Bộ Chính trị khoá 12, ông Quang cũng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 14.