08:55 21/07/2016

Giới thiệu Phó bí thư Quảng Ninh thay ông Nguyễn Văn Giàu

Nguyễn Lê

Nhân sự cụ thể của Chủ tịch và các phó chủ tịch Quốc hội không có gì thay đổi so với khoá 13

Phó bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh, ông Vũ Hồng Thanh.
Phó bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh, ông Vũ Hồng Thanh.
Ông Vũ Hồng Thanh, Phó bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh được giới thiệu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội khoá mới.

Sáng 21/7, Quốc hội đã biểu quyết với đa số phiếu thuận quyết định số lượng Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội là 18 người. Gồm Chủ tịch, bốn phó chủ tịch và 13 uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Nhân sự cụ thể của Chủ tịch và các phó chủ tịch Quốc hội không có gì thay đổi so với khoá 13, gồm Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân, các phó chủ tịch Phùng Quốc Hiển, Uông Chu Lưu, Tòng Thị Phóng và Đỗ Bá Tỵ.

Với 13 vị còn lại, các vị được giới thiệu dự kiến giữ nguyên chức vụ gồm Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thuý Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và môi trường Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Võ Trọng Việt, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Ông Vũ Hồng Thanh, Phó bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh được giới thiệu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khoá mới, thay ông Nguyễn Văn Giàu được dự kiến cho chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Giám đốc Đại học Quốc gia Tp.HCM Phan Thanh Bình được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá - Giáo dục - Thanh thiếu niên và nhi đồng thay bà Nguyễn Thanh Hải được dự kiến giữ chức vụ Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nhân sự mới tiếp theo là Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật thay ông Phan Trung Lý đến tuổi nghỉ chế độ.

Trước khi giới thiệu nhân sự mới, báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại các đoàn cho thấy, có ý kiến giới thiệu ông Nguyễn Văn Giàu làm phó chủ tịch Quốc hội phụ trách lĩnh vực kinh tế - tài chính.

Phó chủ tịch Quốc hội khoá 13 Tòng Thị Phóng cho biết, ý kiến này sẽ được giải trình sau khi các đoàn thảo luận về dự kiến nhân sự trong sáng 21/7.