17:18 11/07/2017

Giữ nguyên ba ngày chất vấn tại Quốc hội

Nguyễn Lê

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Chủ tịch Quốc hội đề nghị giữ nguyên thời gian chất vấn và trả lời chất vấn là 3 ngày làm việc

Một phiên chât vấn của Quốc hội.
Một phiên chât vấn của Quốc hội.
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị giữ nguyên thời gian chất vấn và trả lời chất vấn là 3 ngày làm việc.

Trong thông cáo báo chí phát hành chiều 11/7, Văn phòng Quốc hội cho biết, kỳ họp thứ 4, dự kiến Quốc hội sẽ tiến hành trong làm việc trong 23 ngày, từ ngày 23/10 đến ngày 22/11/2017 để xem xét, thông qua 6 dự án luật, cho ý kiến 12 dự án luật và xem xét, thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. 

Xem xét việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, tăng cường phối hợp giữa cơ quan hữu quan trong việc sớm chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội, bảo đảm chất lượng, tiến độ và gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đổi mới cách thức tiến hành kỳ họp để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của kỳ họp nói riêng và hoạt động của Quốc hội nói chung, nhất là phát huy nhiều hơn nữa tính đối thoại, tranh luận. Có các biện pháp để hạn chế việc bổ sung nội dung vào sát phiên khai mạc hoặc sau khi Quốc hội thông qua chương trình kỳ họp.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, qua thảo luận, cơ bản các ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều nhất trí đánh giá kỳ họp thứ 3, đã thành công tốt đẹp. Chương trình kỳ họp đã cụ thể hóa đúng chủ trương, đường lối của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị. Các dự án luật đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao, với trên 80% đại biểu Quốc hội tán thành; số lượng đăng ký phát biểu ý kiến ngày càng tăng, trong đó có nhiều ý kiến phát biểu của các đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội.

Việc thảo luận, tranh luận diễn ra sôi nổi với thái độ trách nhiệm, số lượt tranh luận tăng, được sự đồng thuận lớn của các đại biểu Quốc hội và của cử tri, nhân dân cả nước.

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Chủ tịch Quốc hội đề nghị giữ nguyên thời gian chất vấn và trả lời chất vấn là 3 ngày làm việc, trong đó lựa chọn các vấn đề cụ thể, tránh dàn trải. Xem xét, cải tiến quy trình thu, phát phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội, tăng cường công tác báo chí để bảo đảm việc truyền tải thông tin kịp thời, trung thực, khách quan.