17:04 03/07/2013

Hà Nội buộc các chủ đầu tư dành 25% đất cho nhà xã hội

Từ Nguyên

Dự kiến nhu cầu diện tích dành cho nhà ở xã hội đến năm 2020 của thành phố là hơn 1.000 ha đất

Với thực tế của Thủ đô, Hà Nội cần phải dành quỹ đất, sàn nhà ở cao hơn 
mức chung của cả nước mới đảm bảo được nhu cầu nhà ở cho người dân.
Với thực tế của Thủ đô, Hà Nội cần phải dành quỹ đất, sàn nhà ở cao hơn mức chung của cả nước mới đảm bảo được nhu cầu nhà ở cho người dân.
Đề xuất buộc các chủ đầu tư dự án bất động sản phải dành 25% diện tích đất ở hoặc 25% diện tích sàn nhà để phát triển nhà ở xã hội trong các dự án bất động sản thương mại của UBND thành phố Hà Nội vừa được Hội đồng Nhân dân cùng cấp thông qua, sáng 3/7.

Theo UBND thành phố, nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng là người lao động, cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên của Hà Nội và Trung ương trên địa bàn hiện nay rất lớn, cao hơn hẳn các địa phương khác trong cả nước.

Sau khi xin ý kiến Bộ Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư…, các cơ quan này đã cơ bản thống nhất với đề xuất của Hà Nội về quỹ đất dành cho nhà ở xã hội trong các dự án tại Hà Nội phải cao hơn 5% so với quy định chung.

Bên cạnh đó, chiến lược phát triển nhà ở đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt cũng đề cập “phấn đấu mỗi năm xây dựng khoảng 100 triệu m2 sàn, trong đó tối thiểu khoảng 20% diện tích sàn trong các dự án phát triển nhà ở tại khu vực đô thị để dành cho các đối tượng chính sách, người thu nhập thấp”.

Như vậy, với thực tế của Thủ đô, Hà Nội cần phải dành quỹ đất, sàn nhà ở cao hơn mức chung của cả nước mới đảm bảo được nhu cầu nhà ở cho người dân.

Cụ thể, theo chiến lược nhà ở của thành phố, trong giai đoạn 2012 - 2015, Hà Nội cần khoảng 3 triệu m2 nhà ở cho công nhân, 1,3 triệu m2 nhà cho sinh viên, 2 triệu m2 nhà tái định cư và khoảng 3,2 triệu m2 nhà xã hội khác và khoảng 1,2 triệu m2 đất ở. Đến năm 2020 là khoảng 12,5 triệu m2 nhà và gần 1,5 triệu m2 đất ở cho các đối tượng trên.

Ngoài ra, để tạo điều kiện về quỹ đất, từ nay đến 2020, thành phố sẽ chỉ đạo khẩn trương di dời các trường đại học, các khu công nghiệp ra khỏi nội thành và hình thành các đô thị vệ tinh.

UBND thành phố cũng cho biết, sau khi tính toán, cân đối nhu cầu nhà ở xã hội và các chương trình của thành phố, tổng nhu cầu nhà ở xã hội giai đoạn 2013 - 2020 là khoảng 9 triệu m2 sàn, tương ứng với hơn 1.000 ha đất.

Trong khi đó, theo số liệu tổng hợp của các đồ án quy hoạch phân khu được duyệt và đang nghiên cứu, quỹ đất phát triển nhà ở mới trong khu đô thị trung tâm dự kiến khoảng 4.200 ha.

Như vậy, dự kiến nhu cầu diện tích dành cho nhà ở xã hội đến năm 2020 của thành phố như nêu trên là hơn 1.000 ha đất, tương đương khoảng 25,1% diện tích đất xây nhà ở mới theo quy hoạch.